maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Ännu hårdare tryck i anläggningsbranschen

Samtidigt som Sverige i stort...

Lästid

0 min
Dela

Samtidigt som Sverige i stort lämnar högkonjunkturen ökar trycket för maskinentreprenörer verksamma inom anläggningsbyggnad. Ganska mycket också. Det framgår av den senaste konjunkturrapporten från Sveriges Byggindustrier.Rubriken som Sveriges Byggindustrier har valt på sin senaste konjunkturrapport är ”Fortsatt dämpad byggkonjunktur”. Skälet är bland annat att bostadsbyggandet rasar… eller rasar och rasar. Det handlar om en jämförelse med rekordåren 2016 och 2017. Nästa år är bostadsbyggandet ändå klart högre än från 2004 och fram till 2016.– Jo, det stämmer ju. Det handlar mer om en procentuell nedgång än i faktiska tal, kan man säga. Men jag gissar att företagen har att göra med att producera de nystarter som vi har i prognosen, säger Johan Deremar, ekonom på Sveriges Byggindustrier.Prognosen för 2020 är dock inte helt oproblematiskt. Redan nu har maskinentreprenörer svårt att hitta personal för att klara de projekt som ligger och är i pipeline. Det är en kraftig uppgång på anläggningsjobb nästa år från dagens nivå som redan är hög – för att inte säga het. Det visar bland annat Statens geologiska undersökning (SGU) som nyss konstaterade att svenska täkter inte har krossat så mycket bergmaterial sedan man började mäta.Investeringarna i anläggningar, privata och offentliga beräknas öka med fyra procent nästa år, och det är från en redan rekordhög nivå. Och det är både privata och offentliga byggherrar som vill bygga. VA-anläggningar förväntas öka, energiverk, utbyggnad av elverk, järnväg och väg. Nästan alla segment blinkar rött. För maskinentreprenörer gäller det att planera extra noga för nästa år.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer