maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Byggarbetsplatsen där allt avfall sorterats

Peab har lyckats att sortera...

Lästid

0 min
Dela

Peab har lyckats att sortera hundra procent av sitt avfall från produktionen i projektet Glöstorpsskolan i Göteborg. – Vi hade som mål att nå 95 procent, jag är både glad och lite förvånad över att vi lyckats nå hundra procent, säger Louise Goksöyr, arbetsledare i projektet.Med det nya regelverket kring byggavfall som trädde i kraft i augusti i år måste en större del av avfallet sorteras direkt på arbetsplatsen. Peab har nu visat att det faktiskt går att sortera ALLT material på arbetsplatsen i ett byggprojekt. Det som gjort att Peab har lyckats så bra är bland annat ett bra samarbete med Suez som hämtar avfallet, tydlig kommunikation och ett stort engagemang från arbetsledaren.– Visst har det hänt att det någon gång legat fel material på fel ställe, men det har vi upptäckt i tid och kunnat göra om och göra rätt. De gånger som de har blivit fel har det berott på okunskap och då har vi sett till att alla har fått den information de behöver, fortsätter Louise Goksöyr.På arbetsplatsen sorteras ett tiotal olika fraktioner i olika containrar vid ingången och vid varje container finns informationsskyltar även på engelska och polska för att alla på arbetsplatsen ska kunna göra rätt. Ett bra samarbete från start, där alla drar åt samma håll är en av de viktigaste pusselbitarna.– Tidigt i projektet hade vi ett gemensamt startmöte där vi gick igenom våra sorteringsmål och hur vi på bäst sätt skulle planera för en bra avfallshantering. Det gav en bra grund, säger hon.Till framtida projekt hoppas Louise Goksöyr hitta ännu fler återvinningsmöjligheter för byggavfallet.– I det här projektet kunde vi återvinna 15,5 ton takisolering genom ett samarbete med materialleverantören. Det vore kul att hitta fler sådana möjligheter framöver, säger hon.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer