maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Fingeravtryck krävs för att komma in på bygge

Åke Sundvall inför biometrisk inpassering...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Åke Sundvall inför biometrisk inpassering till byggarbetsplatser i samarbete med Assa Abloy Construction.Åke Sundvall har tecknat avtal med ASSA ABLOY Construction om att använda den nya biometriska tekniken vid inpasseringskontroll på byggarbetsplatser. Genom avtalet är Åke Sundvall ett av de första byggbolagen i Sverige med att införa denna innovativa teknik på en byggarbetsplats.Genom biometrisk avläsning av ett fingeravtryck i kombination med ID06 stärks säkerheten på våra byggarbetsplatser ytterligare genom att enbart personer med rätt behörighet kan få tillträde till byggarbetsplatsen. Med fingeravtryck motverkas aktivt möjlighet att manipulera identiteter och kort. Ett fusk vi inte har sett hittills och under inga omständigheter vill se i framtiden heller.– Åke Sundvall har ställt sig bakom byggmarknadskommissionen att motverka fusk och oegentligheter i byggbranschen. När vi hörde om detta nya sätt att identifiera och kontrollera att rätt personal är på våra byggarbetsplatser kändes det naturligt att ta det steget, berättar Hanna Lindskog, VD Åke Sundvall Byggnads AB.De biometriska accesspunkterna kommer att finnas vid in- och utpasseringsgrindar samt vid andra viktiga accesspunkter dit enbart delar av våra medbyggare ska ha access.– Det är mycket glädjande att Åke Sundvall valt Assa Abloys Biosites lösning för inpassering och hantering av personal på byggarbetsplatsen, säger Samuel Asarnoj affärsområdeschef för Assa Abloy Construction.Med biometri säkerställs att rätt person faktiskt är på byggarbetsplatsen, inte bara rätt passerkort. Lösningen hjälper Åke Sundvall att få kontroll över hela byggprocessen – data från passersystemet tillgängliggörs pedagogiskt för bolaget samtidigt som säkerheten ökar och möjligheter till fusk för oseriösa aktörer minskar.Det första projektet där biometrisk inpassering används blir på projektet Panorama i Bredäng där Åke Sundvall i samarbete med Heba uppför bostadsrätter.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer