maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Forskare ska undersöka miljörisker med sulfidförande bergmaterial

Forskare vid universitetet i Luleå...

Text: Ann-Louise Larsson

2021-03-16

Lästid

0 min
Dela

Forskare vid universitetet i Luleå får sammanlagt drygt 16 miljoner från Trafikverket för ett forskningsprojekt där miljörisker med sulfidförande bergmaterial skall undersökas.Två doktorander på avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet kommer studera provtagningsmetodik och geokemiska modeller för bergkross, en tredje doktorand kommer att studera sulfidjordars miljörisker vid infrastrukturbyggande.Syftet är att öka kunskapen om geologiska, mineralogiska, geokemiska och kemiska interagerande processer för att kunna bedöma omgivningspåverkan och potentiella miljörisker relaterat till hantering och nyttjande av sulfidförande bergmaterial.– Målet är att material ska kunna användas som resurs och inte lagras på deponi. Detta har ett stort värde för Trafikverket och samhället i stort då det både handlar om hushållning med naturresurser och samhällsekonomi, säger Thomas Dalmalm på Trafikverket.Den nya kunskapen om de interagerande processerna kommer att användas för att utveckla prediktionsmetoder som hanterar omgivningspåverkan och miljörisker i framtida projekt samt för geokemisk klassificering av sulfidförande bergtyper. Sammantaget ger detta en bättre resurshushållning och en mer cirkulär ekonomi.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy