maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Forskning ska ge byggchefer bättre arbetsmiljö

Byggchefer bär ansvar för både komplexa byggprocesser med många entreprenörer och byggnadsarbetarnas säkerhet och hälsa. Trots det saknas kunskap om byggchefernas arbetsmiljö. Jan Johansson, Luleå tekniska universitet, har fått närmare tre miljoner för att utveckla ett verktyg som ska stötta byggcheferna i deras vardag och bidra till en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, ska utveckla ett verktyg som stöttar byggcheferna i deras vardag. Foto: Lena Abrahamsson

– De produktionsnära cheferna är arbetsledare i byggindustrin och har ganska tuffa förhållanden. Vi vet att de jobbar betydligt mer än 40 timmar i veckan, att de arbetar under stor tidspress och att de har ett litet socialt stöd eftersom de ofta befinner sig på ett bygge långt ifrån huvudkontoret, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som leder det nya projektet "Chefen som anställd – en studie av de produktionsnära byggchefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö". Afa försäkring stöttar projektet med nästan tre miljoner kronor.

– Samtidigt har de både moraliskt och juridiskt ansvar för sina medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande. Det är den här situationen vi ska kartlägga, för att se hur byggchefer upplever sin arbetsbelastning och sitt ansvar och hur de under dessa pressade villkor hanterar frågor som rör deras egen och medarbetarnas arbetsmiljö, säger Jan Johansson.

Först steget i projektet är att sammanfatta den forskning som finns om byggchefer och deras arbetsmiljö genom en litteraturstudie. Därefter ska forskarna försöka rekonstruera allt som skett i två genomförda byggprojekt utifrån byggchefens perspektiv. Slutligen görs intervjuer med en större grupp byggchefer för att ta reda på hur de ser på och hanterar sin arbetssituation.

– Efter att vi har gjort den här kartläggningen tänker vi ta oss an och jobba parallellt med fyra pågående byggprojekt för att se vad det finns för möjligheter att förbättra byggledarnas vardag. Det kan kanske handla om att se till att man har bättre information i vissa situationer eller att man kan ha bättre framförhållning. När vi har gjort det ska vi sammanfatta det hela i ett verktyg, det kan bli en checklista eller ett antal rekommendationer. Ett verktyg som kan komma till praktisk nytta för byggchefer.

Projektet startade i juli i år och pågår i tre år.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer