maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Handsken är kastad – buset ska bort från bygg

Aktörer i byggbranschen har tillsatt...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Aktörer i byggbranschen har tillsatt något som heter Byggmarknadskommissionen och är ett initiativ för att säkra “schyssta arbetsvillkor, en sund konkurrens och långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggmarknad”.Det är inte längre hållbart att sopa problem under mattan i byggbranschen. I dag är både fackföreningar och näringslivets bild av byggbranschen relativt samstämmig. Parterna är överens om att det finns en rad problem och dessa problem är inte bra för byggföretagen eller deras medarbetare. För att inte nämna ett hot mot framtida rekryteringar till branschen.Men kommissionen ska bara jobba i två år. Men handsken är kastad. Det här är en duell som byggbranschen inte har råd att förlora.I samma veva som Byggmarknadskommissionen nu tillsätts byter bransch- och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier namn till Byggföretagen. Detta ska också ses i ljuset av detta nya synsätt. Det blir allt tydligare att de företag som växer inte är de fyra byggjättarna, utan det är de bolag som är medelstora. Dessa medelstora företag är basen i bransch- och arbetsgivareorganisationen och dessa ser sig i hög grad mer som just företag, snarare än delar i en industri. Och dom ogillar starkt osund konkurrens.-Initiativet med Byggmarknadskommissionen bottnar väl i Byggföretagens vision om att vi ska bygga ett Sverige på schyssta grunder. I vår gemensamma strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi inte acceptera att det finns de som fuskar eller bryter mot lagar och regler, säger Catharina Elmsäter Svärd, vd för Byggföretagen.Oseriösa företag är också ett alltmer allvarligt hot mot konkurrensen i byggbranschen.– Byggnads har under många år uppmärksammat problemen i byggbranschen. Allt för länge har vi kunnat konstatera att vår bransch lider av låglönekonkurrens, utnyttjande av arbetskraft, att arbetsplatsolyckorna ökar och att kriminalitet har fått fäste. De allt längre kedjorna av underentreprenörer gör att våra kollektivavtal kringgås. Jag är glad att vi i byggbranschen nu kan samlas kring ett initiativ som förhoppningsvis kan leda till en byggsektor med sund konkurrens och där våra kollektivavtal respekteras, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.Byggmarknadskommissionen ska kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. Kommissionen är ett byggbranschinitiativ som samlar de största byggföretagen, fackliga organisationer, allmännyttiga och kooperativa företag. Arbetet kommer att pågå i två år.– Det finns i dag problem med oseriösa företag som inte följer de lagar och regler som gäller på den svenska byggmarknaden. Detta sker på såväl de större bygg- och anläggningsprojekten, som inom byggservicen till enskilda. Samhället drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen, enskilda individer utnyttjas i form av social och lönemässig dumpning. Byggbranschens legitimitet, attraktivitet och utvecklingsmöjligheter skadas och det omöjliggör en sund och schysst konkurrens i byggsektorn, säger Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, som blir ordförande för Byggmarknadskommissionen.Byggkommissionens uttalande i dagsläget är som ett identiskt eko från medlemsföretaget Expandera Mera, där Jessica Löfström i åratal har fått föra denna kamp relativt ensam och inte sällan mötts med misstänksamhet av många i byggsektorn. Argumenten mot Jessica Löfströms retorik har varit att hon överdriver och att det kan leda till onödig smutskastning av branschen.Nu har dock Byggmarknadskommissionen adopterat Jessica Löfström världsbild.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer