maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Husbyggnad rasar väntat utför

Coronakrisen påverkar förväntat husinvesteringarna negativt....

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Coronakrisen påverkar förväntat husinvesteringarna negativt. Fallet gäller hela Norden. Det visar Navet Analytics senaste konjunkturrapport.Danmark var det enda land bland de nordiska länderna som visade en positiv tillväxt för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna 2019 enligt Navet Analytics konjunkturrapport för Norden. Det var det offentliga husbyggandet tillsammans med nyproduktion av småhus som lyfte totalvolymen.I år väntas emellertid samtliga nordiska länders samlade husbyggande utvecklas negativt till följd av coronakrisen. Utbrottet innebär att den redan väntade konjunkturavmattningen förstärks. I genomsnitt väntas nedgången för husbyggandet bli 5-7 procent i år och omkring 3 procent 2021.Navet Analytics har tittat på olika alternativ. I grundscenariot förväntas husbyggnadsinvesteringarna vända upp med i genomsnitt 5 procent 2022. I ett riskscenario går världen in i en mer utdragen lågkonjunktur och då påverkas byggmarknaden både hårdare och på bredare front, vilket även minskar möjligheten att offentliga investeringar kan väga upp framskjutna projekt inom privat sektor. I ett sådant perspektiv förväntas nedgången på byggmarknaden 2020-2021 bli djupare och en återhämtning inte trolig förrän kring 2023.Ett alternativ som skulle kunna lindra nedgången för företag med maskiner som regeringen och Svenska stadsnät har börjat titta på är möjligheten att snabba på utbyggnaden av bredband i landet. För att detta ska lyckas behövs dock både utbildning och att arbetsledning komma till.Regeringens bredbandsstrategi är att hela Sverige bör har tillgång till snabbt bredband 2025. Det är en bit kvar dit. Idag anses 84 procent ha tillgång till bra bredband.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer