maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ledningsjobb värt 14 miljarder

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat om investeringar i dubbla 400 kv ledningar i höjd med Sollefteå ned till Mehedeby, norr om Uppsala. Projektet som har en preliminär budget på 14 miljarder kronor är nödvändig för att möta ökad elförbrukning samt för att ansluta ny planerad vindkraft.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Med denna investering når vi flera mål. Den är avgörande för att tillgodose ökad elförbrukning i regionerna kring Sundsvall, Stockholm, Uppsala och Mälardalen, samt för att överföra reglerkraft från norr till söder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät. Foto: Svenska Kraftnät

14-miljardinvesteringen, som benämns Kustpaketet, är en del av det stora Nordsyd-paketet som ökar dagens överföringskapacitet från norr till södra Sverige från cirka 7 300 MW till över 10 000 MW. Kustpaketets bidrag till denna ökning är cirka 500 MW.

- Med denna investering når vi flera mål. Den är avgörande för att tillgodose ökad elförbrukning i regionerna kring Sundsvall, Stockholm, Uppsala och Mälardalen, samt för att överföra reglerkraft från norr till söder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Ytterligare motiv bakom investeringspaketet är dels att de ledningar och stationer som ska bytas ut och uppgraderas uppnår sin tekniska livslängd lagom till att investeringarna är klara, dels för att öka inmatningsförmågan av vindkraft längs södra Norrlandskusten. Idag har Svenska kraftnät anslutningsansökningar på upp emot 9 000 MW havsbaserad vindkraft i elområdena SE1 och SE2 samt även ansökningar för landbaserad vindkraft i området.

– Med Kustpaketets genomförande ökar vi möjligheten till elektrifiering och en grön omställning samt anslutning av framtida kraftproduktion i området, säger Daniel Gustafsson.

De ledningsgator som blir tillgängliga då de gamla ledningarna avvecklas kommer till stora delar att användas för nya ledningar i Kustpaketet. Totalt är Kustpaketet uppdelat i 28 projekt. Beräknad byggstart är 2023. Ledningsbyggnaderna ska vara klara 2032-34 och hela projektet – inklusive avveckling av gamla ledningar – ska vara klart 2036.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer