maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Närmare 40 mil kraftledningsgata byggs mellan Finland och Sverige

NYAB och Svenska kraftnät har ingått ett avtal för att förbereda byggnationen av en ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland. På den svenska sidan handlar det om 18 mil och 5 700 ton stål som ska in.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Vi väljer våra projekt med omsorg och Aurora Line matchar perfekt till vår kompetens och ambition att bygga en ren framtid. Vår skickliga organisation inom infrastrukturprojekt och energibyggnation kommer att involveras. Det är väldigt passande för oss att vara en del av ett gränsöverskridande projekt som Aurora Line och få arbeta tillsammans med både Svenska kraftnät och Fingrid, säger Magnus Granljung, vd på NYAB Sverige. Foto: NYAB

Den nya ledningen ska öka överföringskapaciteten, förbättra leveranssäkerheten och möjliggöra en ökning av förnybar energiproduktion i Norden och Baltikum. Det tecknade kontraktet (NYAB) gäller för projektets första fas av växelströmsledningen mellan Dockasberg och Risudden. Den första fasen inkluderar planering och projektering och beräknas starta i början av 2023.

Svenska kraftnät har tillsammans med sin finska motsvarighet Fingrid Oyj planerat att bygga en ny 400-kV kraftledning från Pyhänselkä i Muhos, via Keminmaa, till Messaure på den svenska sidan gränsen. Aurora Line, heter projektet och planeras vara färdigställd under 2025.

NYAB anses ha kompetens inom energisektorn till projektet, från ingenjörsarbeten till energibyggnation och markbyggnadstjänster.

- Vi väljer våra projekt med omsorg och Aurora Line matchar perfekt till vår kompetens och ambition att bygga en ren framtid. Vår skickliga organisation inom infrastrukturprojekt och energibyggnation kommer att involveras. Det är väldigt passande för oss att vara en del av ett gränsöverskridande projekt som Aurora Line och få arbeta tillsammans med både Svenska kraftnät och Fingrid, säger Magnus Granljung, vd på NYAB Sverige.

För att korta ledtiderna har projektgruppen för Aurora Line delat upp mark- och anläggningsentreprenaden i två delar. I och med kontrakten med Vic Energy och Nyab kommer planeringsarbetet för de två delsträckorna Messaure—Dockasberg och Dockasberg—finska gränsen sätta igång efter årsskiftet.

Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse är det den svenska regeringen som beslutar om ledningen får byggas, men först ska koncessionsansökan handläggas av Elmarknadsinspektionen. I januari får man i bästa fall en första signal om hur de ställer sig.

Det arbete som nu ska utföras är komplext. Det finns miljöhänsyn att ta längs hela sträckan, det finns också hänsyn att ta till sex olika samebyar vad gäller både tidplaner och arbete i fält. Både beställare och entreprenörer behöver hjälpas åt för att förkorta ledtiderna och planeringen genomförs därför i samverkan med entreprenörerna. Samverkan handlar även om kostnadseffektivisering. Som ett exempel ska det redan i februari köpas in cirka 5 700 ton stål till stolparna, innan dess är det mycket information som behöver samlas in.

Målet är att det ska vara klart 2025.

– Känns jätteroligt att vara på väg in i nästa fas, jag är så tacksam för det stora engagemang och den målmedvetenhet som gjort det här möjligt, säger Ida Wallentin, huvudprojektledare för Aurora Line.

Hur ser det här jobbet ut? Vilka maskiner behövs? Hur ser natur och omgivningar ut?

- Jobbet kommer att vara fundamentsarbeten, stolpmontage och stolpresning. Fundamenten är prefabricerade/platsgjutna fundament på ca 2 meters djup. Stolparna är fackverkskonstruktioner i stål. Det kommer att krävas stora lastmaskiner oftast 30 tons grävmaskiner, lastbilar för grus och transporter, kranbilar 40-200 ton för resning av stolparna.

I huvudsak går föreslagen sträckning genom slutet skogslandskap, även om landskapsbilden varierar längs med den planerade kraftledningen. Det finns viktig miljöhänsyn att ta längs sträckningen, ledningen går genom flera naturreservat och de flesta vattendrag som korsas är Natura 2000-klassade. Det finns även viktig hänsyn att ta vad gäller de sex samebyar som ledningen passerar.

Signerade kontrakt är en entreprenad i samverkan med högt fokus på tid och omfattar endast mark- och anläggningsdelarna, lindragningen blir en egen entreprenad.

Är det alltså klart om det blir ett bygge på svenska sidan?

Vi inväntar regeringens beslut i frågan och vi hoppas på ett positivt besked i september nästa år. I början av 2023 hoppas vi få en signal från Energimarknadsinspektionen för åt vilket håll ett utlåtande till regeringen kommer se ut.

Vad talar vi om i pengar – hur stora är de båda kontrakten?

Vi kommer nu med start efter årsskiftet tillsammans med de bägge entreprenörerna ta fram en kalkyl för de respektive mark och anläggningsentreprenaderna. Så det finns ingen fastställd kontraktssumma i detta skede.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer