maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC bygger för vindkraft i Härjedalen

NCC ska anlägga fundament och...

placeholder
Larsa

Lästid:  0 min

article

NCC ska anlägga fundament och vägar till en vindkraftpark med 53 vindkraftverk i Åndberg i Härjedalen. Beställare är OX2 och byggstart sker under våren.Uppdraget innebär att NCC ska bygga fundament till 53 vindkraftverk, förstärka 30 kilometer väg och anlägga drygt 40 kilometer väg. Projektet genomförs i ett område med våtmarker, höga naturvärden och stort fågelliv som kräver god planering och projektering för att minimera inverkan på djurliv och natur.Byggstart sker under våren 2019 och vindkraftparken ska vara färdigställd våren 2021. Kontraktet är en totalentreprenad och värderas till drygt 280 miljoner kronor.Att anlägga vindkraftparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden. I detta uppdrag kan det till exempel handla om hur tillfartsvägar dras, vilken vägbredd som väljs samt hur olika typer av byggarbeten genomförs.En utmaning i projektet är att det utförs med många underentreprenörer som är verksamma samtidigt inom projektet. Det ställer krav på noggrann samordning och logistikplanering.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer