maskinentreprenoren logo
Branschnytt

NCC inleder arbete för linbana i Göteborg

NCC ska utreda möjligheten att...

Text: Larsa

2018-08-21

Lästid

0 min
Dela

NCC ska utreda möjligheten att bygga en linbana för persontransport i Göteborg. Målet är att ha linbanan klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.Trafikkontoret i Göteborgs Stad har gett NCC uppdraget att göra en genomförandestudie och ta fram ett riktpris för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg. Det arbetet ska ta ett år, varefter ett politiskt beslut ska tas innan byggnationen av linbanan kan starta.Linbanans planerade sträckning är 3 000 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Blir projektet verklighet kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik.– En linbana i Göteborg blir ett viktigt landmärke i regionen och ett spännande projekt att arbeta med. Vi ser nu fram emot att tillsammans med trafikkontoret ta fram ett bra underlag för projektet, säger Nils Bjelm, divisionschef på NCC Infrastructure Civil Engineering.Tidplanen har varit att politiska beslut ska kunna fattas under senare delen av 2019 och att en linbana ska kunna vara på plats till 400-årsjubileet 2021, men då upphandlingen försenats kan tidplanen behöva justeras. Trafikkontoret har budgeterat projektet i sin helhet till cirka 1,1 miljard kronor.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy