maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC tar krafttag för ökade VA-investeringar

Sverige investerar sju miljarder för...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Sverige investerar sju miljarder för lite i vatten- och avloppssystemen varje år. NCC och Svenskt Vatten har idag presenterat en rapport där man lyfter fram allt från finansieringsåtgärder till tekniska lösningar för modernisering av de svenska VA-systemen. Landets kommunala vatten- och avloppsanläggningar försörjer idag 90 procent av landets befolkning, större delen av systemet byggdes dock under 1950-, 60- och 70-talen och börjar nu närma sig slutet av sin livslängd.– Det finns idag stora hot mot vårt vatten- och avloppssystem. Färska siffror från Svenskt Vattens investeringsrapport visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år, med de största behoven i ett gammalt ledningsnät. Samtidigt ökar befolkningen, nya och skarpare miljökrav tillkommer och den accelererande klimatförändringen medför skyfall, översvämningar och torka, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.NCC och Svenskt Vatten har idag lagt fram nio förslag för hur man ska komma till rätta med problemen i det svenska VA-nätet och trycker hårt på samarbete både kommuner sinsemellan men också mellan kommuner och entreprenörer.– Ett sätt att avlasta VA-huvudmännen är att låta aktörer med stor erfarenhet av att bygga VA-anläggningar erbjuda helhetslösningar. Genom att ta ansvar från ax till limpa, för hela processen från behovsutredning via tillståndsprövning till färdig anläggning kan beställare och entreprenör bilda en gemensam organisation och entreprenören kan på så sätt avlasta beställarens VA-organisation. Ett sådant samarbete främjar innovation, kostnadseffektivitet och kan skapa större samhällsnytta, skriver NCC i rapporten.Man förespråkar också större investeringar i teknik för att mäta och upptäcka läckor. Upp till en fjärdedel av vattnet försvinner genom läckande ledningar.Gällande finansiering presenteras flera förslagen i rapporten, bland annat vill man ändra synen på kommunal upplåning och föreslår att upplåning till grund för VA-investeringar ska bedömas separat och inte blandas samman med kommunens övriga upplåning. Vidare föreslås ett villkorat och riktat statligt investeringsstöd samt möjlighet för kommunerna att fondera medel från VA-taxan för även reinvesteringar.– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om hur ett komplext samhällsproblem kan lösas på ett tydligt och konkret sätt. Sveriges VA-system är en tickande bomb och våra förslag pekar ut riktningen för vad som behöver göras, säger Henrik Enell.Rapporten presenterades idag i samband med ett webbsänt seminarium där flera riksdagspolitiker deltog.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer