maskinentreprenoren logo

Teknik

Nya system krävs när maskinerna drivs av el

Eldrivna arbetsmaskiner finns redan ute på marknaden. Men är vi redo att börja använda dem? Energimyndigheten finansierar nu projektet Electric Worksite för att undersöka detta.

placeholder
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article – Det är helt avgörande att alla aktörer, från forskare till slutanvändare, arbetar tillsammans för att klara en omställning till fossilfria arbetsplatser, menar projektledare Rodrigue Al Fahel vid Lindholmen Science Park. Foto: Lindholmen Science Park, Volvo CE

Att det går åt elektricitet för att köra en elmaskin, det är ju ingen överraskning. Men ‌en närmare titt på förutsättningarna för att ‌bygg- och anläggningsmaskiner ska kunna ‌drivas med el bjuder på nya kunskaper.

– Som exempel har vi under projektets gång konstaterat att det inte är helt enkelt att transportera batterier, det kräver förberedelser, berättar Rodrigue Al Fahel som är projektledare vid Lindholmen Science Park i Göteborg och projektledare för vad som fått namnet Electric Worksite.

Projektet heter formellt Elektrifierade bygg- och anläggningsplatser och finansieras av Energimyndigheten med bidrag från ytterligare deltagare som ABB, Göteborg Stad, NCC Sverige AB, och Volvo CE med flera. 

Syftet är att noga undersöka vad övergången till elektriskt drivna arbetsmaskiner innebär. Men det är inte bara tekniska och praktiska aspekter, som den med transport av batterier, som forskarna kartlägger. I projektbeskrivningen är tydligt angivet att fokus ligger på att titta på hela systemet av arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur i olika miljöer och undersöka vilka förändringar som måste göras i tekniska och organisatoriska kringsystem.

I en nyligen utförd förstudie har olika projekt inom Göteborgs Stad och NCC kartlagts för att identifiera vilka arbetsmaskiner som används för olika arbetsmoment och under vilka tidsintervall de används. Med den kunskapen i bagaget har man sedan börjat undersöka vilka elektriska arbetsmaskiner som skulle kunna användas till de olika arbetena och vilka kringsystem som i så fall krävs. 

– Lindholmen Science Park har tidigare även varit med i det arbete som bland andra Göteborgs Stad och Volvo Bussar gjort kring elektrifiering av bussar i kollektivtrafik i samarbetsprojektet Electri-City och vi kan se att det handlar om liknande utmaningar, berättar Rodrigue Al Fahel.

I förstudien konstaterades att det är fullt möjligt att genomföra praktiska försök med små kompaktmaskiner men även att det är genomförbart att demonstrera drift av medelstora och stora maskiner i entreprenader. Under hösten kommer därmed projektet att använda sig av Volvo:s två kommersiellt introducerade elektriska kompaktmaskiner, bandgrävaren ECR 25 och hjullastaren L25.

– Rent praktiskt kommer det att gå till så att vi kör de elektriska maskinerna på flera olika arbetsplatser en kort period i taget och sedan jämför med körning av konventionella maskiner på samma arbetsplats. 

Men det är inte bara de riktigt små maskinerna som kommer att få visa upp sig i projektet. I samarbete med Volvo CE och deras avdelning för Emerging Technologies kommer en 30-tons bandgrävare att testas.

– Det är en så kallad ”Dual Mode” - maskin som både har en dieselmotor och en elmotor som körs med nätanslutning, berättar Bobbie Frank som är forskare vid Emerging Technologies. 

Den kabelanslutna grävaren kommer att köras i verkliga projekt i stadsmiljö och Bobbie Frank påpekar att maskintypen visserligen är ovanlig och specialbyggd, men kommersiellt tillgänglig.

Text:

– Det är företaget CE Engineering Solutions i Malmö som specialutrustar maskinen och vi räknar med att använda den för någon typ av utschaktningsjobb. Lite senare kommer vi också att prova några andra helt nya maskintyper i projektet, tillägger han men vill inte avslöja mer än så.

För att kunna genomföra den omfattande och komplicerade resa som det innebär att ställa om till en fossilfri bygg- och anläggningsbransch menar både Rodrigue Al Fahel och Bobbie Frank att det är helt avgörande att alla branschens aktörer arbetar tillsammans.

– Den här typen av projekt där forskare, maskintillverkare, entreprenörer och beställare arbetar tillsammans är ett bra sätt att accelerera utrullningen av den här typen av system. För oss på Volvo CE är det till exempel mycket värdefullt att ta del av kompetensutbytet mellan de olika aktörerna, men vi värdesätter också att delta i samma projekt och definiera mål tillsammans med våra kunder.

Rodrigue Al Fahel menar att samtalen mellan de olika aktörerna är avgörande men att de inte sker av sig självt.

– Vårt jobb är att koppla ihop aktörerna med varandra och det är helt klart att alla behöver hjälpas åt. Just nu finns en tydlig bild att det börjar bli bråttom. Branschen har satt upp en färdplan mot minskade utsläpp och 2045 är målet att utsläppen ska vara nere på ett nollnetto. Det är inte långt kvar dit.

Hur snabbt är det då realistiskt att kunna genomföra en så omfattande omställning?

– Man måste ha respekt för hur snabbt marknaden kan drivas och att man inte alltid på lokal nivå kan påverka så mycket. Sverige är en liten marknad och även om vi ställer krav så driver det inte på teknikutvecklingen nämnvärt. Energiförsörjningen är en fråga som ofta kommer upp, den undersöker vi naturligtvis också och ser lösningar. 

– För mindre maskiner ser vi att omställningen inte behöver ge problem, där kan övergången ske ganska snabbt. För större maskiner som rör sig i komplexa miljöer som städer så finns en stor del kvar att göra. Samtidigt måste man komma ihåg att vi pratar om en bransch med små marginaler och att även de ekonomiska aspekterna är viktiga.

Text:

Electric Worksite

Projekt på totalt 18 miljoner kronor
varav 10,5 från Energi-myndigheten. Start mars 2021 med en projekttid av 2,5 år. 

Ska undersöka hur bygg- och anläggningsplatser kan elektrifieras med målet att skapa en helt elektrifierad arbetsplats 2023.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer