maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Peab ställer högre miljökrav

Peabs ledning och styrelse har...

Lästid

0 min
Dela

Peabs ledning och styrelse har fattat beslut om reviderade målsättningar. Utsläppen ska ner 60 procent på tio år. Målen gäller även på underentreprenörer.Den 1 april 2020 förvärvade Peab YIT:s nordiska beläggnings- och ballastverksamhet. Förvärvet stärker Peabs närvaro i Norden och ökar affärsområde Industris betydelse i koncernen.Mot bakgrund av flera strategiska affärer anser Peab sig ha utvecklats allt tydligare till att vara en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar, menar Peabs ledning.Det är en rad nya mål som tagits fram. Även finansiella. Men ett är att vara “ledande inom samhällsansvar i branschen”. Det betyder att den egna “koldioxidintensiteten” ska ner 60 procent till 2030. Köpta tjänster ska ner 50 procent.– Vi ser med tillförsikt och engagemang fram emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation. Tillsammans med våra uppdaterade målsättningar ger detta oss unika förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl samhälle och kunder som aktieägare, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer