maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen till offensiv mot kriminalitet i byggsektorn

Regeringen presenterade 6 september kommande förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för att stoppa arbetskriminalitet och fusk med bidrag. Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022. - Inte en enda krona ska gå till kriminella. Från regeringens sida är vi fast beslutna att slå ner hårt på alla angrepp på det gemensamma, säger finansminister Magdalena Andersson.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Vi behöver mer information om hur den nya myndigheten är tänkt att arbeta. Men jag förutsätter att en del av resurserna som tillförs med start redan nästa år riktas till bygg- och anläggningssektorn och förstärker det arbete som myndigheterna i samverkan med arbetsgivare och fack driver sedan flera år tillbaka, säger Claes Thunblad. Foto: Byggföretagen/Micael Appelgren

Enligt förslaget ska den nya myndigheten inleda sitt verksamhet 2023 för att vara fullt uppbyggd vid årsskiftet 2025/2026. I den kommande höstbudgeten beräknar regeringen 29 miljoner kronor för 2023 och 82 miljoner kronor för 2024 under uppbyggnadsfasen. Myndigheten ska i sitt arbete väga den enskildes rätt till integritet mot det allmännas behov av tillgång till information i kontrollsyfte.

Tretton myndigheter får tillskott i arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet. För år 2022 föreslås närmare 200 miljoner kronor tillföras området. För år 2023 trappas satsningen upp till ca 230 miljoner kronor och för år 2024 till ca 300 miljoner kronor.

- Den statliga offensiven innebär att det ska bli fler razzior på byggarbetsplatser, fler kontroller av yrkestrafiken på våra vägar och att en ny myndighet ska inrättas för att se till att våra skattemedel inte ska gå till fuskare och kriminella, säger Magdalena Andersson.

Pengarna ska bland annat användas för att stärka samverkan mot arbetslivskriminalitet och förstärka kontrollen av arbetsmiljön genom utökad tillsyn. Pengar avsätts även för att myndigheter ska kunna göra fler kontroller för att upptäcka och stoppa oseriösa aktörer i välfärden.

De myndigheter som ingår i satsningen är Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, Polismyndigheten, Spelinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen samt Transportstyrelsen.

Byggföretagen välkomnar regeringens satsning mot arbetskriminalitet

- Att tränga bort de företag som inte sköter sig och att styra affärerna mot de schyssta byggföretagen är en ödesfråga för hela byggsektorn och en förutsättning för en attraktiv, sund och säker bransch. Den här satsningen ger stöd för det arbete som Byggföretagen tillsammans med övriga aktörer i och kring sektorn gör för att ta itu med fusk och oegentligheter i branschen, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

- Vi behöver mer information om hur den nya myndigheten är tänkt att arbeta. Men jag förutsätter att en del av resurserna som tillförs med start redan nästa år riktas till bygg- och anläggningssektorn och förstärker det arbete som myndigheterna i samverkan med arbetsgivare och fack driver sedan flera år tillbaka, säger Claes Thunblad.

- Myndigheternas arbetsplatskontroller måste förstärkas ytterligare och nå hela landet och frågan om en mildare sekretesslagstiftning behöver lösas för att beställare i alla led ska ha möjlighet till kontroll och uppföljning av entreprenörer och för att myndigheterna ska kunna dela information med varandra, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer