maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Riksrevisionen granskar reduktionsplikten

Riksrevisionen granskar har bestämt att granska om reduktionsplikten effektivt bidrar till uppfyllelsen av Sveriges klimatmål, eller om det inte får den effekt som är tänkt. Rapport kommer i sommar.

Foto: Riksrevisionen

Lästid

0 min
Det finns en rad frågetecken kring reduktionspliktens effektivitet som styrmedel, menar Riksrevisionen. Det handlar bland annat om osäkerheter om reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna vid pump, tillgången på biodrivmedel och relationen till EU:s styrning på klimatområdet.
Det finns en rad frågetecken kring reduktionspliktens effektivitet som styrmedel, menar Riksrevisionen. Det handlar bland annat om osäkerheter om reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna vid pump, tillgången på biodrivmedel och relationen till EU:s styrning på klimatområdet.
Dela

– Granskningen kommer bland annat att undersöka om reduktionspliktens kostnader är rimliga i förhållande till andra sätt att bidra till målen om minskade utsläpp av växthusgas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Reduktionsplikten infördes 2018 och innebär en skyldighet för drivmedelsbolag att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att till exempel blanda i biodrivmedel. Syftet är att bidra till transportsektorns klimatmål om att minska växthusgasutsläppen med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Det finns dock en rad frågetecken kring reduktionspliktens effektivitet som styrmedel, menar Riksrevisionen. Det handlar bland annat om osäkerheter om reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna vid pump, tillgången på biodrivmedel och relationen till EU:s styrning på klimatområdet.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2023.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer