maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Risk för ökning av psykisk ohälsa i byggbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just nu en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. När det gäller yrkesarbetare har det saknats en tydlig branschgemensam bild av läget då ingen generell kartläggning gjorts på området. Martin Andersson och Charlotta Dieden på bransch- och arbetsgivarföreningen Byggföretagen har medverkat i projektet Kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare.– Projektets syfte har varit att genom en enkät kring psykisk hälsa bland yrkesarbetare få fram en branschgemensam bild av läget och utifrån den lyfta frågorna högre upp på arbetsmiljöagendan både generellt i branschen och i medlemsföretagen. På lång sikt är målet att öka medvetenheten och kunskapen i branschen om frågorna så att allt fler arbetsgivare i god tid kan upptäcka signaler på psykisk ohälsa och på så sätt arbeta mer med förebyggande åtgärder så att fler arbetstagare mår bättre och färre måste sjukskrivas, säger Martin Andersson.Hur utbredd är den psykiska ohälsan i branschen?– När vi sammanställde enkätsvaren framkom glädjande nog att generellt sett är trivseln med arbetsuppgifterna hög och förutsättningarna för arbetets utförande bra samt samarbetsklimatet, bemötandet och tryggheten i arbetet överlag bra. Trots detta finns det oroväckande tecken bland enkätsvaren om att arbetsklimat, arbetstempo, bristande planering och arbetets natur i vissa fall orsakar upplevelse av arbetsrelaterad stress. Detta i kombination med livsstilsrelaterade faktorer så som otillräcklig vila, sömn, fysisk aktivitet utanför arbetet, kost med mera resulterar i bristande återhämtning och försämrar förmågan att kunna hantera stress.Enkätsvaren visade tre konkreta förbättringsområden för branschen att fokusera på framöver. Upplevelse av stress och bristande återhämtning. Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna samt arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen.Kartläggningen har gjorts i ett gemensamt projekt med Byggföretagen, Byggnads, Seko, Ledarna, Galaxen Bygg och sakkunnig konsult från företagshälsovården.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer