maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Stor ökning av utländsk arbetskraft i byggbranschen

Förra året anmäldes totalt 106 799 arbetstagare...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Förra året anmäldes totalt 106 799 arbetstagare som utstationerade. De allra flesta arbetar inom bygg- och tillverkningsindustrin. 46 396 av dessa kommer från Polen.Två tredjedelar av de utstationerade jobbar i byggsektorn och förklaringen till ökningen är troligen den starka byggkonjunkturen. Förra året var ökningen av så kallad utstationerad arbetskraft den största hittills sedan Arbetsmiljöverkets nationella utstationeringsregister infördes för närmare sex år sedan. Under 2018 befann sig i genomsnitt drygt 16 200 utstationerade arbetstagare per månad i Sverige. Det handlar om personer som har sin anställning i andra länder men som tillfälligt har skickats av sin arbetsgivare till Sverige för att arbeta. Totalt registrerades 106 799 personer 2018, att jämföra med 72 552 året innan. Arbetstagare från Polen står för en stor andel av denna ökning.– Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter sex år med registret kan vi se att an-talet anmälningar ökat stadigt och rejält. Men om det är anmälningsbenägenheten som ökat eller en faktisk ökning av utstationerade är svårt att säga, säger Arne Alfredsson, tillförordnad avdelningschef på Arbetsmiljöverket.Det som är intressant är också hur detta påverkar maskinentreprenörer och tillgång på maskinförare. Trenden just nu är att svenska maskinentreprenörer i väldigt liten grad anlitar utländska maskinförare. Istället är det de utländska bola-gen som ofta arbetar som underentreprenörer i Sverige som tar med sig egna maskinförare som sedan ser till att få sin yrkesutbildning och erfarenhet utvärderad och godkänd i Sverige. En eventuell anställning i ett svenskt bolag kan dock komma senare, om det utländska företaget vänder hemåt efter avslutat projekt.– Vi på VSM har ett par eller tre maskinförare som är från Polen. Men de bor här nu, är etablerade och har ibland även en svensk partner, säger Magnus Persson, vd på VSM.Statistiken gällande utländska maskinförare och deras erkännandebevis följer tydligt konjunkturen. En liten ökning 2014, för att sedan toppa för två år sedan då 80 utländska maskinförare fick sina yrkesbevis godkända för jobb i Sverige.– Det man kan titta på är antalet erkännandeintyg som är utfärdade för utländska maskinförare, det finns det statistik över, säger Michael Gustafsson, utbildningsrådgivare på Byggnadsindustrins Yrkes-nämnd (BYN).Detta är dock bara BYN:s statistik. Även Trans-portfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) utfärdar yrkesbevis till utländska maskinförare. Trenden bekräftas också av uthyrningsföretagen som märker att allt fler utländska företag vill hyra anläggningsmaskin utan förare i Sverige. Fö-rare har de själva, så att säga.– Det är en tydlig trend som har vuxit. Vi hyr ju bara ut till yrkesfolk med rätt att hantera tyngre anläggningsmaskiner på svenska byggarbetsplatser. När vi har tyckt att vi vill kontrollera att det finns yrkesbevis så har vi sett att det är ganska nyutfärdade yrkesbevis, så statistiken verkar stämma med vad vi upplever här, säger Andres Hedlöf, vd för Arema som hyr ut anläggningsmaskiner ut-an förare.Polen är överlägset det enskilda land som ut-stationerar flest arbetstagare i Sverige även 2018. Drygt 43 procent, motsvarande 46 396 personer, kom från Polen, att jämföra med de länder som var på andra plats vilket är Litauen och Lettland med drygt 7 300 arbetstagare vardera som hade ett på-gående uppdrag i Sverige under 2018.– Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, säger Arne Alfredsson.Antalet utstationerade arbetstagare från Polen har ökat mest vilket har varit en tydlig trend även tidigare år. Från 26 644 arbetstagare 2017 till 46 396 arbetstagare 2018, en ökning med 74 procent.Vanligast är fortfarande sysselsättning inom bygg- och anläggningsverksamhet. Här har också skett en tydlig ökning av antal arbetstagare. Drygt 66 procent av de utstationerade arbetade inom byggverksamhet 2018. Antalet utstationerade inom byggverksamhet har ökat med 26 700 personer jämfört med 2017.LO räknar dessutom med flera tusen F-skattare i byggbranschen som inte är registrerade som utstationerade. Utländsk arbetskraft anställda i svenska bolag räknas inte heller in. Sedan tillkommer den grå och svarta sektorn. Konjunkturinstitutet räknar med att bara 30 procent anmäls som utstationerade.– Sex av tio utstationerade jobbar i byggsektorn och förklaringen till ökningen är troligen den starka byggkonjunkturen, säger Arne Alfredsson.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer