maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket ger Västervik till Svevia

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom driftområde Västervik kommer under de närmaste fyra åren att skötas av Svevia. Underhållskontraktet är värt cirka 42 miljoner kronor per år och utförs på uppdrag av Trafikverket.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Utöver vintervägunderhåll med snöröjning och halkbekämpning ingår även löpande vägunderhåll som till exempel att laga räcken, sköta om vägskyltar, diken och vägtrummor. Svevia har även beredskap dygnet runt. Foto: Mattias Johansson

Driftområdet sträcker sig i huvudsak över Oskarshamn- och Västervik kommun. Totalt handlar det om cirka 1170 kilometer väg vilket inkluderar även gång- och cykelvägar samt 160 kilometer grusväg.

– Pendlingstrafiken är flitigast till och från Oskarshamn och Västervik, där E22 är den mest trafikintensiva sträckan. Det övriga vägnätet går genom en levande landsbygd där vägarna stundtals både är smala och krokiga. Övergången från kust till ett mer kuperat landskap gör att det vintertid kan vara stora variationer i väglag och nedbördsmängd säger Pär Edgren, Svevia.

Utöver vintervägunderhåll med snöröjning och halkbekämpning ingår även löpande vägunderhåll som till exempel att laga räcken, sköta om vägskyltar, diken och vägtrummor. Svevia har även beredskap dygnet runt.

– Det är ett måste för att kunna bevaka väg- och väderläge och snabbt kunna kalla ut resurser för att ploga snö, röja undan nedfallna träd eller andra nödvändiga trafiksäkerhetsåtgärder, Säger Pär Edgren.

I kontraktet ingår även skötsel av flera alléer och väganknutna kulturminnen som till exempel gamla milstenar.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer