maskinentreprenoren logo

Teknik

Att göra det bästa med det som finns

Volvo CE fortsätter sin digitala resa. Produkten Efficient Load Out har nu placerats i ett eget bolag, Global Load Out Solutions AB, vars uppgift är att ta systemet till marknaden.

writer image
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article – Dagens arbetsplatser är väldigt lättrörliga och har många aktörer. En utmaning som gjort att vi prioriterat att göra systemet så användarvänligt som möjligt, säger vd Annika Nissen. Foto: Global Load Out Solutions AB

-Global Load Out Solutions AB är en startup inom Volvo CE, berättar Annika Nissen som är vd för det nystartade bolaget. Vår uppgift är att ansvara för säljsidan och vi har också själva ägarskapet av produkten. Utvecklingen av mjukvaran sker även i fortsättningen inom Volvo Group Connected Solutions AB.

Efficient Load Out, ELO, är precis som det låter ett verktyg för att optimera processerna kring utlastning och transporter av massor. Utvecklingsarbetet har pågått under några år och ett av de första projekten att testa systemet i stor skala var Västlänken E02 i Göteborg, som Maskinentreprenören skrev om i nummer tre förra året. Där handlade det om att hantera totalt två miljoner ton och i höstas passerades en rejäl milstolpe när det miljonte tonnet lastades. 

– Projektet vid centralstationen i Göteborg användes som ett pilotprojekt där Volvo CE i samarbete med NCC hade örat mot marken och lyssnade av vad kunden var intresserad av. Just nu används ELO i ett annat stort projekt vid Slakthusområdet i Stockholm och även där tar vi vara på kundens erfarenheter.

Annika Nissen beskriver ELO som ett medel för att inom ett projekt kunna göra det bästa med det som redan finns. Det handlar om att optimera de processer med de maskiner och andra resurser som finns tillgängliga, inte om att investera i något nytt.

Det nya systemet är en helt och hållet molnbaserad tjänst. Det innebär att användaren inte måste installera något nytt IT-system, det räcker med de datorer och smarta telefoner som redan finns i företaget. Systemet bygger på att samtliga aktörer i ett projekt finns registrerade i ELO. Det handlar om grävmaskiner, hjullastare och lastbilar, som ska läggas upp i systemet och få egna identiteter, för lastbilar används helt enkelt deras registreringsnummer. Om nya åkerier anlitas kan deras bilar lätt läggas till i efterhand. 

– Det kan göras av till exempel en grävmaskinist, vilket innebär att man inte behöver vänta på kontoret om en ny lastbil dyker upp, berättar Annika Nissen. Jag vet att det är en uppskattad funktion eftersom det går så mycket snabbare på det viset.

Vid lastning anger maskinisten vilken bil det är som ska lastas och får då uppgifter om bilens maxlast. Efter färdig lastning kan lastbilschauffören i sin mobilapp se vilken typ av massor som lasten består av och vilken adress de ska levereras till. 

– Om grävaren eller hjullastaren har en våg finns också uppgifter om hur tungt lasset är. Vågen gör det lättare att lasta optimalt, poängterar Annika och ger ett räkneexempel: 

– Säg att man ökar lastningsgraden från 85 procent till 95 procent i ett projekt på 100 000 ton och ett snitt på 25 ton i varje lastbil. Den optimerade lastningsgraden minskar antalet transporter med cirka 500. I Eo2 projektet visade NCC att man sparat 11 procent transporter första året man använde ELO fullt ut – det motsvarar 1600 lastbilar.  Jag ser en väldigt stor lönsamhetspotential kring själva utlastningsmomentet, men det finns även andra fördelar. 

Förutom att öka lönsamheten i projektet finns alltså fördelar även för samhället i form av minskad trafik och därmed minskade koldioxidutsläpp och minskat vägslitage. En ökad säkerhet på arbetsplatsen är också ett argument eftersom den digitaliserade hanteringen av uppgifter helt avskaffar behovet av att klättra ur sitt fordon och lämna över vågnotor och liknande.

Enligt Annika Nissen är det ELO:s två delar, digitaliseringen av administration samt en möjlighet till processoptimering med hjälp av de data som samlats, som gör systemet unikt. 

– Att hela tiden i realtid veta hur arbetet fortskrider gör att man slipper uppskatta och gissa sig till vad som händer. Att jobba med gammal information är svårt, det som var då är ju överspelat. Nu finns istället hela tiden data på om allt går enligt plan eller om några förändringar måste göras. 

Till dags dato har ELO körts på ett tiotal siter och Annika Nissen och hennes team kan se hur användarna tar till sig det nya arbetssättet och vad de uppskattar. 

– Med viss förvåning ser vi att det inte alltid är den ökade lönsamheten som nämns först. Många vill istället nämna transparensen. På stora företag kan det vara av värde att dela med sig av data att använda i företagets ERP-system (affärssystem för resursplanering). Det kan medföra att man kan se saker och dra slutsatser man annars inte skulle göra. Den insamlade datan gör det också enklare att ge uppdragsgivaren rätt uppgifter vid uppföljning, och framöver till att rapportera in miljödata till Trafikverket med mera.

Framtiden enligt Annika Nissen är att systemet fortsätter att utvecklas för att möta kommande behov. Hon menar att det är möjligt att använda ELO för att nå flera miljömål. Förutom att, som redan nu, minska koldioxidutsläpp kan det även användas till att optimera användningen av massor. 

– Återvinning och återanvändning kan bli mycket enklare. För är det något som systemet kan så är det att hålla reda på exakt var och hur mycket det finns av olika typer av massor.

Text: Sofia Barreng

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer