maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nya arbetsmiljöregler för byggbranschen

Nya regler som tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft 1 januari 2025.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Nya regler för bygg- och anläggningsprojekt träder i kraft den 1 januari 2025 som gör det enklare att veta vem som ansvarar för vad. Foto: Scandinav

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats”, eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

Regelverket träder i kraft om drygt ett år, den 1 januari 2025, men finns redan nu att läsa i den nya föreskriften "Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter" på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det som är nytt är bland annat att ansvaret och uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt blir tydligare och lättare att ta till sig.

Det framgår tydligare vem som ska göra vad vilket underlättar det tidiga samarbetet i projektering och produktion, vilket bidrar till att förebygga olyckor och ohälsa. Alla aktörer kommer lätta kunna veta vad som krävs för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt, vilket gör det blir lättare att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer