maskinentreprenoren logo

Samarbete ska öka innovationstakten i anläggningsbranschen

Tillsammans ska branschorganisationen Byggföretagen och Luleå tekniska universitet öka innovations- och utvecklingstakten i Bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger bland annat på hållbarhet, digitalisering, AI och industrialisering.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Ramin Karim, Johan Larsson, Bodel Blom, Erik Ranängen, Lars Sten, Charlotte Wiberg och Andreas Öhgren på Luleå tekniska universitet ska jobba med Byggföretagen för att utveckla anläggningsbranschen. Foto: Luleå tekniska universitet

– En hög innovations- och utvecklingstakt inom bygg- och anläggningsbranschen är avgörande för att samhället ska utvecklas och för industrins gröna omställning. Det här samarbetsavtalet med Luleå tekniska universitet är en viktig del i att fortsätta utveckla branschen så att vi kan nå de övergripande klimatmålen och fortsätta bygga Sverige på schyssta grunder, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det nya samarbetsavtalet är en formalisering och fördjupning av ett redan befintligt samarbete mellan Byggföretagen och Luleå tekniska universitet, där frågor inom forskning och utbildning har behandlats.

– Samverkan med Byggföretagen är vitalt för oss som universitet. Det gör att vår forskning och våra utbildningar förblir relevanta inom bygg och anläggning. Våra studenter blir attraktiva på arbetsmarknaden och forskningen har rätt fokus med resultat som kan tillämpas praktiskt och göra nytta, säger Charlotte Wiberg, vicerektor för forskning och samverkan vid Luleå tekniska universitet.

Förväntningarna är att avsiktsförklaringen ska resultera i:

·       tätare samarbete mellan bygg- och anläggningsbranschen och Luleå tekniska universitet för att bidra med kompetensförsörjning och utveckling av branschen.

·       ökat antal forsknings- och utvecklingsprojekt och stärkt samarbete inom dessa.

·       mindre administration och snabbare hantering av kommande forskningsprojekt samt utbildningsinsatser.

·       att båda parter utvecklas genom lärande och samnyttjande av kompetenser och resurser.

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer