maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så har läckorna minskat i Göteborgs ledningsnät

Göteborgs stad har under de senaste åren minskat läckaget från vattenledningsnätet. Under lång tid har 20 procent av allt dricksvatten läckt ut ur vattenledningarna. I fjol minskade denna andel till 15 procent.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Göteborgs stad har minskat läckaget från vattenledningsnätet till 15 procent bland annat tack vare att teknikerna blivit bättre på att hitta läckor i tid. Foto: Göteborgs stad

– Vi har haft en bra trend under flera år nu. Vi hoppas att den fortsätter, säger Roger Andersson, enhetschef för ledningsnät vattendrift på Kretslopp och vatten.

Det minskande läckaget beror på att driftteknikerna på Kretslopp och vatten blir bättre på att hitta läckor innan det har kommit in rapporter om det från göteborgare. Till sin hjälp har de teknik och hjälpmedel som mäter vattenflödet i nätet och som övervakar arbetet i pumpstationer.

– När vi märker något som avviker från det normala, som vi misstänker kan vara en läcka, kollar vi upp det och kan reparera läckan innan den har blivit så stor, säger Roger Andersson.

Dricksvattenproduktionen har minskat för varje år sedan 2006 trots att Göteborgs har växt med 111 000 invånare under denna tid.

Under 2023 ökade förnyelsen av ledningsnätet med 50 procent. Det innebar att omkring 12 kilometer dricksvattenledningar byttes ut. Sedan några månader tillbaka har Kretslopp och vattens arbete blivit mer effektivt när det handlar om att byta ut de ledningar som är mest sårbara och som får störst konsekvenser om de går sönder. Detta tack vare en analys av hela dricksvattennätet som bland annat har gjorts med hjälp av AI-teknik.

– Bakom den minskade produktionen ligger att läckaget minskar, att göteborgarna fortsätter att minska sin dricksvattenförbrukning och att vi använder mindre vatten i processen för att producera dricksvatten, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer