maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverkets nya krav på asfaltstillverkarna

Trafikverket introducerar nya klimatkrav för asfalt efter att ha testat dem i ett antal projekt. Kraven för utsläpp av växthusgaser i tillverkningen av asfalt kommer att skärpas successivt. De nya kraven från Trafikverket som införs i juni i år kommer att innebära en 30-procentig minskning.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket ställer högre klimatkrav på asfaltstillverkarna. Första kraven införs 1 juni i år, nästa 2025. Foto: Shutterstock

– Vi måste tänka på asfalt som en värdefull resurs. Vi behöver hitta rätt kvalitet till rätt plats. Det är inte klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart om asfaltsbeläggningen har en kort livslängd, säger hållbarhetsexpert Åsa Lindgren, Trafikverket.

Det är i huvudsak tre aspekter som bidrar till minskade CO2-utsläpp. Dels handlar det om att byta ut bränslet i asfaltverken, från fossilt till biobränsle. Ytterligare ett sätt är att återanvända gammal asfalt.

– Om man tillsätter returasfalt i produktionen av asfalt ger det besparingar i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Temperaturen i tillverkningsprocessen är också av viss betydelse ur klimathänseende, säger Åsa Lindgren.
En ny teknik som håller på att utvecklas är ersätta en del av bitumen, det svarta i asfalten som fungerar som bindemedel, med biogena alternativ som tallolja eller lignin.

–Här behöver vi mer kunskap för att kunna säkerställa kvalitet och livslängd, säger Åsa Lindgren.

Trafikverkets nya krav kommer börja gälla den 1 juni i år och är första steget av flera.

–Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger Åsa Lindgren. För att tänka klimatsmart i ett vägprojekt, måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livscykel. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid och vara återvinningsbar.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer