maskinentreprenoren logo

Branschnytt

0 procent homosexuella män bland byggcheferna

En ny kartläggning från branschföreningen Byggcheferna visar att breda befolkningsgrupper, som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk, är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna. Foto: Byggcheferna/pressbild

Byggbranschen betraktas som den sektor som är bland de hårdast drabbade av arbetskraftsbrist. En kartläggning - den första i sitt slag - genomförd i samarbete med Allbright och Novus, indikerar att byggbranschen sticker ut och inte lyckas tillräckligt bra med att rekrytera från alla grupper i samhället.

Arbetsmarknaden har länge haft tillgång till uppgifter om antalet män och kvinnor på olika poster. Det har varit centralt för att synliggöra och förbättra den sneda könsfördelningen. Att det finns fler grupper än kvinnor som är underrepresenterade i samhällsbyggnadssektorn har Byggcheferna anat men hittills saknat kunskap om.

- Nu vet vi och tyvärr kan vi konstatera att vi inte är en bransch som representerar hela samhället eller tillvaratar kompetensen i hela befolkningen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

- Att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna är allvarligt, säger Jeanet Corvinius. Det en viktig signal om att vi riskerar missa kompetenta chefer. Men det innebär också i förlängningen att vi riskerar missa kompetens, kreativitet och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer är de som rekryterar medarbetare, inte minst ur sina egna personliga nätverk.

Kartläggningen är den första i sitt slag. Den omfattar alla sju lagstadgade diskrimineringsgrunder och är genomförd i samarbete med stiftelsen Allbright och Novus. Den bygger på en metod kallad jämlikhetsdata som baserar sig på frivillighet, anonymitet och självidentifikation.

Paradoxen med stor brist på personal i många yrken samtidigt som det råder hög arbetslöshet är en av de största utmaningarna i vår tid. Samhällsbyggnad är en av de värst drabbade. Sverige behöver bygga tusentals bostäder men kämpar för att hitta arbetskraft.

- Mot den bakgrunden har vi helt enkelt inte råd att riskera att fördomar, diskriminering och machokultur gör att vi väljer bort arbetskraft, säger Jeanet Corvinius.

Text:

Kartläggningen visar:

Människor med annan etnisk identitet än svensk. I samhället 25,5 %. I sektorn 11 %.

Homosexuella män. I samhället 2–3 %. I sektorn 0 %.

Kvinnor med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 3 %.

Män med funktionsnedsättning. I samhället 16 %. I sektorn 9 %.

Kvinnor. I samhället 50 %. I sektorn 13 %.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer