maskinentreprenoren logo

Branschnytt

1 av 4 lantbrukare sysslar med entreprenad

Var fjärde lantbruksföretag i Sverige bedriver någon form av entreprenadverksamhet. För var tionde företag stod entreprenadverksamheten för mer än hälften av omsättningen.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Var fjärde lantbruksföretag i Sverige ägnar sig åt någon form av entreprenadverksamhet, visar en nty kartläggning från Jordbruksverket. Foto: Shutterstock

Jordbruksverket har kartlagt svenska lantbruk med kombinationsverksamheter. Med kombinationsverksamhet menas en inkomstbringande verksamhet som inte är en jordbruksverksamhet, men som nyttjar jordbruksföretagets resurser exempelvis snöröjning, vägslåtter eller dikesrensning.

Kartläggningen visar att 43 procent av lantbruksföretagen driver någon form av kombinationsverksamhet och entreprenadarbete är den vanligaste kombinationsverksamheten som drygt var fjärde lantbrukare ägnar sig åt. Entreprenadarbete utgörs av underkategorierna arbete inom och utom jordbruk och företag kan ägna sig åt båda typerna. Den förra typen bedrevs av drygt 7 500 och den senare av drygt 10 500 företag.

Andelen lantbruksföretag med kombinationsverksamheter har ökat med en procent sedan senaste undersökningen 2020.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer