maskinentreprenoren logo

10 vanliga frågor och missförstånd kring Ledningskollen

Kan jag nå Ledningskollen på...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Kan jag nå Ledningskollen på telefon? Till vem ska jag lämna mina synpunkter på kartor och utsättningar och hur kan jag dra nytta av Ledningskollen i mina anbud? Jörgen Nordman på Ledningskollen svarar på de vanligaste frågorna kring den unika webbtjänsten. Och reder ut några typiska missförstånd.1. Hur lämnar jag synpunkter på kartorna och utsättningen som Ledningskollen har levererat?Det är ledningsägarna, inte Ledningskollen, som levererar kartor eller gör utsättningar. Ledningskollen förmedlar kontakten mellan projektören/grävaren och de ledningsägare som har infrastruktur i närheten av grävområdet. Det innebär att du numera slipper leta upp alla ledningsägare om du ska utföra ett arbete.2. Kan jag ringa eller skicka e-post till Ledningskollen och få underlag levererat direkt till mig i form av utsättning eller e-post?Nej, Ledningskollen är en webbtjänst där du lägger in ditt eget ärende och beskriver när, var och hur du ska utföra ditt arbete. Ledningskollen skickar sedan dessa uppgifter till berörda ledningsägare som i sin tur skickar ledningskartor direkt till dig eller gör en utsättning till dig.3. Kan jag använda Ledningskollen från utlandet och trots att jag saknar svenskt personnummer?Ledningskollen kan användas från hela världen och personnummer är inget krav. Det går både att logga in med användarnamn och lösenord samt med bank-id.4. När sker utsättning?När du har skapat ett ärende ser du ledningsägarnas förväntade svarsdatum. De flesta svarar samma eller nästa dag. Sedan får du räkna med ett par extra dagar för utsättning.5. Kan jag få reda på hur ledningarna är dragna på min tomt, till exempel mellan olika byggnader? Om inte, var går gränsen mellan mina och infrastrukturägarens ledningar?Ledningskollens tjänster rör huvudsakligen nät och infrastruktur fram till överlämningspunkterna, alltså de punkter där infrastrukturägarnas ledningar övergår i att vara husägarens ledningar. Var överlämningspunkterna finns kan skilja sig åt mellan vatten-, el-, och teleledningar. När det till exempel gäller el brukar det vara elskåpet som kan sitta på fasaden eller vid tomtgränsen. Ledningar som går mellan uthus på en tomt tillhör därför sannolikt tomtägaren. Infrastrukturägarna har ingen skyldighet att informera om eller mäta upp var tomtägarens ledningar finns, men ibland kan de erbjuda detta mot en kostnad.6. Går det att få en kopia på underlag som jag har fått tidigare?Eftersom det är ledningsägarna som skickar underlag så kontaktar du som användare de berörda ledningsägarna eller utsättarna. Dock kan du logga in på Ledningskollen och se dina tidigare ärenden.7. Kan jag skapa ett ledningsanvisningsärende för att få reda på var ledningar går utan att ha ett inplanerat grävarbete?Ett ledningsanvisningsärende skapar du när det är bestämt att markarbete ska göras. Om du behöver veta var ledningar finns i planeringen av ett framtida markarbete kan du istället göra ett projekteringsärende. Då får du ledningskartor som pdf:er alternativt som GIS- eller CAD-filer.8. Vad ska jag göra om jag mitt i ett grävarbete kommer på att jag har glömt att göra ett ledningsanvisningsärende (och kanske också har grävt av en kabel)?Vid en avgrävning av en elkabel är det viktigt att du omgående avgränsar området då det kan innebära fara för liv. Oavsett ledning är det därefter viktigt att du kontaktar ledningsägaren för att meddela vad som har hänt och Ledningskollen för att få underlag och/eller utsättning på övrig infrastruktur som finns i området.9. Hur vet jag som grävare om jag har fått information från alla ledningsägare?Om du själv har gjort ärendet kollar du i Ledningskollen vad varje ledningsägare har svarat och kontrollerar att du faktiskt har fått alla ledningskartor och utsättningar. Om någon annan har gjort ärendet i Ledningskollen ber du att få en kopia på ärendet så du kan göra kontroll mot de kartor och utsättningar som du har fått. Som maskinentreprenör är det bra att ha som rutin att fråga om Ledningskollen är använd när du åtar dig ett jobb.10. Hur kan jag använda Ledningskollen i anbudsarbetet?När du som entreprenör ska räkna på ett jobb är det bra att göra ett projekteringsärende i Ledningskollen. Då kan du exempelvis se om det finns ledningskorsningar i det aktuella området och därefter bedöma tidsåtgång efter hur mycket som behöver grävas för hand etc. Förutom att använda Ledningskollen för att kunna lämna ett bättre anbud kan du offerera kunden att sköta ärendet på Ledningskollen. Att du som entreprenör gör det är sannolikt mer effektivt än att beställaren, som kanske inte har gjort det förut, ska sköta det.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer