maskinentreprenoren logo

Branschnytt

130 miljoner om året i bidrag till våtmarksjobb

Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Regeringen har satt en långsiktig satsning i sjön och Naturvårdsverket räknar med att det finns 130 miljoner om året att fördela framöver.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Totalt planerar länsstyrelserna omkring 600 våtmarksprojekt som bedöms gynna våtmarker på en sammanlagd yta om cirka 150 kvadratkilometer. Foto: Ryno Quantz

Sverige behöver återskapa stora ytor våtmark för att klara flera klimat- och miljöutmaningar samtidigt. De beviljade åtgärderna har fokus på att förbättra biologiskt värdefulla naturmiljöer. Flera åtgärder bidrar även till klimatnytta. Dessutom premieras nu återvätningsprojekt på näringsrik torvmark högre då dessa bidrar mer till minskade utsläpp av växthusgaser.

– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold, på Naturvårdsverkets skötselenhet.

Totalt planerar länsstyrelserna omkring 600 våtmarksprojekt som bedöms gynna våtmarker på en sammanlagd yta om cirka 150 kvadratkilometer.

Regeringens våtmarkssatsning omfattar totalt 355 miljoner kronor för 2024. Från dessa medel har Skogsstyrelsen 80 miljoner kronor för att ersätta markägare som återväter utdikade torvmarker i skogen. Naturvårdsverket har även fördelat över 93 miljoner kronor till den Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker. Dessa medel kan kommuner söka hos länsstyrelsen. Medel fördelas även till Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för att göra våtmarksrestaureringar på statens mark.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer