maskinentreprenoren logo

15 procent uppåt för bostadsbyggandet 2021

Byggtakten i bostadsbyggandet har ökat med omkring 15 procent under 2021. Totalt har 66 000 bostäder påbörjats. Prognosen för 2022 ligger på ungefär samma nivå och antalet färdigställda bostäder beräknas till ungefär 61 000, vilket är den högsta nivån på 30 år. Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Takten i bostadsbyggande beräknas hålla i sig och även öka en aning under 2022, enligt Boverkets prognos. Foto: Pixabay

Byggtakten under 2022 är dock svårbedömd. En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas påverka hyresrättsbyggandet framöver.

Under 2021 ökade antalet påbörjade bostäder markant framförallt utanför storstadsområdena. Totalt i landet ökar antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent i år medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med cirka 10 procent, och utgör nära hälften av produktionen.

Boverket har gjort nya regionala beräkningar över bostadsbyggnadsbehovet de kommande tio åren. Med den bostadssituation vi har idag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna och nästan 90 procent av behovet finns i de tio FA-regioner med störst byggbehov. I drygt 20 av landets 60 FA-regioner saknas kvantitativt behov då befolkningen i dessa regioner förväntas minska.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolkningsökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner. Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som idag erbjuds säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer