maskinentreprenoren logo

Branschnytt

200 mil väg ska elektrifieras innan 2030

Regeringen vill höja tempot i...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Regeringen vill höja tempot i omställningen till elvägar rejält. Ambitionen är att elektrifiera 200 mil av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet redan till år 2030. – Ska vi klara våra mål när det gäller omställningen, inte minst i transportsektorn, så måste vi öka tempot. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Dagens industri.För att påskynda elektrifieringen av hela transportsektorn har en ”elektrifieringskommission” tillsatts, som består av företrädare för myndigheter och näringsliv. Kommissionen ska bland annat undersöka behoven av och möjligheterna till elektrifiering via vätgasdrift och utreda behovet av finansiering, samt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna.Regeringen ger dessutom Trafikverket i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet. Enligt infrastrukturministern rör det sig om upp till 3 000 kilometer elväg fram till 2035, vilket motsvarar en halvering av utsläppen från tung trafik på dessa vägar. 2 000 av dessa kilometer tänker man sig ska vara i drift redan 2030.Trafikverket ska dessutom analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs de större vägarna.Kommissionens uppdrag sträcker sig till och med den 31 december 2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer