maskinentreprenoren logo
Branschnytt

200 mil väg ska elektrifieras innan 2030

Regeringen vill höja tempot i...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-10-26

Lästid

0 min
Dela

Regeringen vill höja tempot i omställningen till elvägar rejält. Ambitionen är att elektrifiera 200 mil av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet redan till år 2030. – Ska vi klara våra mål när det gäller omställningen, inte minst i transportsektorn, så måste vi öka tempot. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Dagens industri.För att påskynda elektrifieringen av hela transportsektorn har en ”elektrifieringskommission” tillsatts, som består av företrädare för myndigheter och näringsliv. Kommissionen ska bland annat undersöka behoven av och möjligheterna till elektrifiering via vätgasdrift och utreda behovet av finansiering, samt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna.Regeringen ger dessutom Trafikverket i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet. Enligt infrastrukturministern rör det sig om upp till 3 000 kilometer elväg fram till 2035, vilket motsvarar en halvering av utsläppen från tung trafik på dessa vägar. 2 000 av dessa kilometer tänker man sig ska vara i drift redan 2030.Trafikverket ska dessutom analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs de större vägarna.Kommissionens uppdrag sträcker sig till och med den 31 december 2022.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy