maskinentreprenoren logo

Branschnytt

200 miljoner till utsläppsfri gruvbrytning

LKAB och projektet Sustainable Underground...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

LKAB och projektet Sustainable Underground Mining får drygt 200 miljoner för att implementera en koldioxidfri och autonom gruvbrytning i en fysisk såväl som virtuell testgruva. Brytningsmetoderna ska kunna skalas upp och användas i gruvföretagets underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.– I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.Det är delprojektet ”Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem” som nu fått över 200 miljoner från Energimyndigheten. Projektet ingår i SUM – Sustainable Underground Mining som bildades 2018 av LKAB, Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech med en gemensam, långsiktig vision om att utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup. Den totala kostnaden för detta beräknas till 1,1 miljarder kronor.Arbetet i testgruvan i Kiruna samt i den virtuella testgruvan ska undersöka bästa sättet för att bygga ett effektivt, koldioxidfritt och autonomt produktionssystem. Den virtuella testgruvan gör det möjligt att simulera dataflöden och scenarios som inte går att testa i gruvan.– Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin. Det kommer i förlängningen bidra till att nå de svenska energi- och klimatmålen och långsiktig konkurrenskraft för svensk industri. Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer