maskinentreprenoren logo

Ekonomi

30 procent av LOU-jobben är anläggningsjobb

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2021 till ett värde av 879 miljarder - en ökning med 60 miljarder kronor. 30 procent är anläggningsjobb.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Årligen annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete. Kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar. Foto: Upphandlingsmyndigheten

– Värdet av den offentliga upphandlingen följer i stort utvecklingen av BNP. Den förra mätningen påverkades av pandemin. Nu ser vi en rejäl återhämtning som nästan motsvarar ökningen av BNP, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 666 miljarder kronor 2021. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp. De offentligt ägda bolagens inköp uppgick till 195 miljarder kronor och de privata bolagens till 18 miljarder kronor.

– Många privata företag som är verksamma på elnäts- och fjärrvärmemarknaden omfattas av upphandlingslagarna. De står för huvuddelen av de upphandlingspliktiga inköp som privata bolag gör, förklarar Andreas Doherty.

Årligen annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete. Kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer