maskinentreprenoren logo

Branschnytt

400 miljoner mer om året till underhåll av vägar

För att minska det eftersatta vägunderhållet föreslår regeringen extra resurser för underhåll av såväl det statliga som det enskilda vägnätet. Men alla vägföreningar kan inte få del av pengarna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Behoven av underhåll i Sveriges vägar bedöms vara stora samtidigt som samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara transportmöjligheter behöver säkerställas för medborgare och näringsliv i hela landet.

– Det finns en underhållsskuld i det svenska vägnätet. Regeringen satsar därför 300 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar. Satsningen kommer bidra till att upprätthålla framkomligheten och trygga en tillförlitlig infrastruktur, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen genomför också en satsning på 100 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på förstärkt vägunderhåll av enskilda vägar, som finns i såväl städer, tätorter som landsbygd. Men vad Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) har kunnat se är det bara vägföreningar som redan i dag har statliga driftsbidrag som kan få ta del av de extra pengarna.

- Det är välkomna pengar såklart, men det är betydligt fler vägföreningar som inte har statliga driftsbidrag än som har det. Så flertalet får inte ta del av de här pengarna som vi förstår, säger Anders Lundell, som är kanslichef på REV.

– Den senaste tidens kraftiga oväder har visat att det finns stora behov av åtgärder i det svenska vägnätet för att säkerställa robustheten. Regeringen tillför nu extra medel för att även enskilda väghållare som uppbär bidrag för sin väghållning ska kunna söka ersättning för särskilda driftåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Satsningen innebär till exempel att vägföreningar som drabbats av skador på grund av oväder kan söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Åtgärderna det går att söka bidrag för är exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, broreparationer, vägförstärkningar och byte av vägtrummor.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer