maskinentreprenoren logo
Branschnytt

900 nya miljoner till Uppsalabygge

Regeringen kommer att medfinansiera nybyggnationen...

Text: Micael

2018-06-28

Lästid

0 min
Dela

Regeringen kommer att medfinansiera nybyggnationen av spårvägen Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum med 900 miljoner kronor. Beslutet är en del i Uppsalapaketet som bland annat innebär en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm och en hållbar utbyggnad av Uppsala.Uppsala kommun har tecknat ett avtal med staten som handlar om ett investeringspaket i miljardklassen för transportinfrastruktur och bostäder. I avtalet ingår bland annat en utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna och en ny kollektivtrafiklösning som är robust och har hög kapacitet. Som motprestation åtar sig Uppsala kommun att säkerställa att det byggs 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna, utmed spårvägen Ultunalänken.– Nu har ett mycket viktigt och roligt beslut för Uppsalas utveckling fattats av regeringen. 900 miljoner i medfinansiering av spårväg ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar med många bostäder och arbetsplatser kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger Maria Gardfjell, kommunalråd (MP).Uppsala har vuxit mycket under de senaste åren men det saknas fortfarande bostäder för att möta behovet.– Det här är ett oerhört viktigt besked för vår kommun. Om vi på riktigt vill bygga bort bostadsbristen, skapa fler jobb i Uppsala och lösa trafikproblemen krävs stora investeringar i infrastruktur. Jag tror att Uppsala fungerar som bäst när vardagen fungerar för alla Uppsalabor. Det är vad jag jobbar för och nu har vi staten med oss i det arbetet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.Enligt överenskommelsen med staten ska Ultunalänken vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen planeras att påbörjas 2024.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy