maskinentreprenoren logo

Branschnytt

AF gruppen lyckas med bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågan blir allt viktigare i bygg och anläggningsbanschen. Bland annat för att göra branschen mer attraktiv och intressera den yngre generationen. AF-gruppen redovisar nu förbättrade resultat på området - och gör nu omorganisationer i Sverige för att bli mer konkurenskraftiga.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Förbättrad arbetsmiljö och omorganisationer i AF Sverige på ingång. Foto: AF/Pressbild

– AF Gruppen levererade under förväntan under tredje kvartalet och vi har en varierande utveckling inom våra enheter. Utmaningarna i Sverige fortsätter, samtidigt som vi har gjort en nedjustering av projektprognosen för ett offshoreprojekt. Trots detta levererar många enheter solida prestationer, med starka resultatbidrag från affärsområdena Anläggning och Energi och Miljö, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,0 (0,9). H1-värdet hittills i år var 0,8 (1,2).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 3,9 procent (4,0 procent). Hittills i år har sjukfrånvaron varit 4,1 procent (4,5 procent).

– AF-kulturen kännetecknas av systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Säkerheten prioriteras framför allt annat inom AF och vårt mål är att alla ska komma hem välbehållna från jobbet varje dag. Det är glädjande att utvecklingen vad gäller allvarliga händelser går åt rätt håll och att vi har avslutat ett kvartal utan H1-händelser. Det visar att vårt mål om noll arbetsrelaterad frånvaro och inga allvarliga händelser går att uppnå, men det kräver att vi upprätthåller en god riskstyrning och hög efterlevnad inom hela organisationen, säger Tøftum.

AF Gruppen Sverige genomför strukturella förändringar för att öka sin konkurrenskraft och säkerställa långsiktig tillväxt. I denna strategiska omvandling ligger fokus på bolagen som kommer från tidigare Betonmast Sverige, där målet är att positionera denna verksamhet för framtiden. Flera enheter slås ihop över hela landet.

- Genom dessa organisatoriska förändringar siktar vi på att skapa en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Vi tror att dessa åtgärder kommer att stärka vår förmåga att genomföra framgångsrika projekt och fortsätta erbjuda högkvalitativa lösningar till våra kunder. säger Bård Frydenlund, Koncerndirektör Sverige

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer