maskinentreprenoren logo

Teknik

AI-robot kan hjälpa entreprenörer med LOU

Offentlig upphandling är ett område med omfattande lagstiftning och många regler att hålla koll på. För att hjälpa företag som deltar i upphandlingar lanserar AI-bolaget Tendium nu en ny chattbot som svarar på upphandlingsjuridiska frågor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tendium har tagit fram en AI-robot som hjälper till med LOU-upphandrlingar. Foto: Pressbild/Tendium

Upphandlingschatten, som heter Louis, bygger på samma AI-teknik som ChatGPT och kan hjälpa till med att svara på frågor om reglerna kring offentlig upphandling och förklara juridiska begrepp.

Chattbotten är särskilt tränad på lagstiftningen kring offentliga upphandlingar. Förutom lagen om offentlig upphandling (LOU) har botten även lärt sig en rad andra lagar, förordningar, tillkännagivanden och EU-direktiv som påverkar offentliga upphandlingar.

För den som vill delta i upphandlingar men inte är van att läsa lagstiftning kan chattbotten vara till stor nytta. Då kan AI:n hjälpa till att förklara grundläggande begrepp och regler.

- Svaren Louis ger ska inte ses som en heltäckande rättslig bedömning, utan snarare som en första juridisk fingervisning. Ibland kan svaren från Louis räcka, men allt som oftast måste man göra en mer omfattande självständig utredning, eftersom svaret på en fråga kan skilja sig åt beroende på situationen i det enskilda fallet. Louis kan dock ge smarta ledtrådar om i vilken ände man kan börja, säger Saga Stockman, jurist på Tendium.

I framtida versioner kommer AI:n även att kunna hänvisa till relevanta rättsfall. För mer seniora upphandlingsjurister kommer Louis att kunna hjälpa till att ta fram underlag, ett arbete som kanske en juridisk assistent annars skulle göra.

För många företag är det komplicerat och kostsamt att delta i upphandlingar. Särskilt små bolag har svårt att investera de resurser som krävs för att lära sig alla regler och lämna in vinnande anbud.

- För att stärka konkurrensen i upphandlingar och få bästa möjliga offentliga service vill vi att det vara enkelt och effektivt för företag att delta i upphandlingar. Det åstadkommer vi med AI, säger Hannes Dernehl, VD och medgrundare av Tendium.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer