maskinentreprenoren logo

Nyheter

AI-samarbete för störningsfri gruvproduktion

LKAB och Boliden ingår i...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

LKAB och Boliden ingår i ett nytt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvbranschen. Målet är att nå en produktion med så lite störningar som möjligt.– Vi är hedrade över att vi har fått förtroendet att anpassa AI Factory för gruvbranschen. Projektet finansieras med medel från Vinnova , Boliden och LKAB, säger Ramin Karim, professor i underhållsteknik och verksamhetsledare.Efter ett framgångsrikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och företag i järnvägsbranschen har ytterligare ett projekt startat, ett samarbete mellan universitetet och gruvbranschen: AI Factory for Mining, AIFM. AI-fabriken ska användas för att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. Målet är att processen ska bli en automatiserad och självkörande, för analys och stöd till beslut för drift och underhåll.– Vi vill nå en hållbarhet och cirkulär ekonomi i anläggningsförvaltningen, säger Ramin Karim.Grundtanken är att den universella delen i AI Factory går att specialanpassa för flera branscher, utifrån deras olika behov.– Vi vill stimulera, eller accelerera, digitalisering av olika arbetsprocesser inom gruvindustrin genom att gemensamt dela data och öka användningen av AI-teknologin för att uppnå ökad hållbarhet, driftsäkerhet och kapacitet. Vårt forskarteam kommer att arbeta med utvecklingen av en digital AI-fabrik, som möjliggör autonom drift och underhåll inom gruvbranschen, säger Ramin Karim.AI Factory handlar också om att utveckla nya teknologier som kan användas på bästa sätt i verksamheten. Fler företag ska bjudas in, både gruvföretag och de som levererar utrustning och material till dem. AIFM ska bidra till att utveckla den digitala omvandlingen av olika processer i gruvor. Det underlättar användningen av nya teknologier. Det i sin tur leder till ökad driftsäkerhet, ökad produktivitet och minskad energiförbrukning.– Den kunskap som byggs upp kommer att vara till stor nytta för svenska och internationella gruvor, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll, som har jobbat och forskat inom driftsäkerhet relaterad till gruvindustrin.Redan i dag finns planer på att starta nya projekt med samma grundkoncept inom andra branscher.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer