maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Åkarna halvnöjda med regeringens budget

Satsningarna som är presenterade i budgeten ser Sveriges Åkeriföretag (SÅ) som ett första steg men vil se mer för att effektivisera godstransporter på väg: Ett regleringsbrev till berörda myndigheter som till exempel Trafikverket och Energimyndigheten som säkerställer och säkrar omställningen av transportsektorn.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Satsningarna som är presenterade i budgeten ser Sveriges Åkeriföretag (SÅ) som ett första steg men vil se mer för att effektivisera godstransporter på väg. Foto: Ryno Quantz

Åkarna vill bland annat se:

- Fortsatta långsiktiga satsningar på ladd- och gasinfrastruktur.

- Säkra tillgång på biodrivmedel också på längre sikt. Flytande och gasformiga fossilfria drivmedel har en viktig roll att spela för att ställa om de vägtransporter som är svåra att elektrifiera, menar SÅ.

- Snabbare utrullning av längre och tyngre fordon.

- Öka tempot på uppgradering av broar och vägar som klarar bärighetsklass BK4 som motsvarar 74 tons lastbilar.

- Mer resurser behövs för att stärka befintlig väginfrastruktur och minska den underhållsskuld vi har på vårt vägnät och som fortsätter växa.

- Fasa ut den årligt återkommande 2-procentiga BNP indexeringen av skatten på bensin och diesel.

I ett pressmeddelande skriver SÅ såhär:

"Svenska åkeriföretag måste kunna konkurrera med åkeriföretag i övriga Europa. En lägre reduktionsplikt leder med största sannolikhet till lägre drivmedelspriser initialt vilket är positivt för svenska åkeriers konkurrenskraft, men vad händer med svensk drivmedelsförsörjning på lång sikt? Åkerinäringen är helt inställda på att ställa om till en fossilfri fordonsflotta men kostnaderna för drivmedel styrs av fler faktorer än skatter, även andra styrmedel påverkar.

Regeringens aviserade skattesänkningar på diesel är ett steg i rätt riktning men blir nästan pinsamt otillräcklig med tanke på de vallöften som getts. Med konkurrenskraftiga kostnader ges åkeriföretagen ökade möjligheter till nyinvesteringar. Samtidigt krävs insatser och incitament för en ökad omställningstakt och här önskar vi att regeringen blir ännu tydligare i sina satsningar och ambitioner. Omställningen kommer inte ske av sig själv och långsiktiga spelregler behövs för att företag ska våga satsa".

SÅ välkomnar även den extra miljarden till vägunderhåll som aviserats.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer