maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Åkeriföretag vill ha dialog med Trafikverket om vinterväghållning

Företrädare för åkeriföretag och skogsnäring i Värmland har gjort en skrivelse till Trafikverket där man vill ha ett möte och diskutera hur vinterväghållningen i regionen kan bli bättre. Enligt skrivelsen har det varit så illa i vinter att vissa yrkesförare inte vågat ge sig ut på vägarna på grund av halka.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Företrädare för åkeriföretag och skogsnäring i Värmland tillsammans med Sveriges Åkeriföretag har skrivit till Trafikverket och bett om ett möte kring den bristfälliga vinterväghållningen dden här vintern. Foto: Shutterstock

Skrivelsen är undertecknad av VSV Unite, Virkeslogistik, Westan Logistik, Jages Transport och Stora Enso tillsammans med Sveriges Åkeriföretag. De beskriver den gångna vintern som den svåraste på många år och efterlyser mer förståelse från Trafikverket.

"När näringen kontaktar väghållaren så är ofta svaret att vägen har tillräcklig friktion. När vi, efter många om och men, har fått någon att åka ut och mäta friktionen igen så visar det sig att chaufförerna haft rätt. Ett annat problem har varit att när det (till slut) sandats har det använts ett så finkornigt material att när en lastbil har passerat så har materialet blåst bort. Om man dessutom lägger till en undermålig snöröjning som leder till isbildningar -ja, då kan man förstå att situationen på vägarna är kaotisk", står det i skrivelsen.

Enligt undertecknarna har bristande halkbekämpning och dålig friktion resulterat i det förekommit att det varit så halt att vissa yrkesförare inte vågat ge sig ut på vägarna och de som gjort det inte tagit sig fram. Problemet med en bristande vinterväghållning ger dessutom en betydande affärsmässig risk för både regionen och dess transportörer, menar de. Saknar industrierna råvaror kan dess kunder välja andra leverantörer med uppsägningar som följd i regionen.  

"Vi ser mycket bekymmersamt och oroväckande på denna utveckling. Vi måste hjälpas åt att komma till bukt med problemen och eliminera de utmaningar som finns framåt. Vi föreslår ett möte för att diskutera detta" skriver de.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer