maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Åkeriföretagen efterlyser klimatpolitik

Tidöpartierna har meddelat att reduktionsplikten sänks till sex procent för både bensin och diesel från 2024. Sveriges Åkeriföretag vill nu veta vilka andra åtgärder som regeringen då avser att prioritera för att transportsektorn ska kunna nå klimatmålen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Vi anser att regeringen bör ta fram en tydlig nationell plan för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för förnybara drivmedel med ett tydligt nationellt samordningsansvar, säger Rickard Gegö. Foto: Sveriges Åkeriföretag/Pressbild

- Vi tycker det är bra att regeringen står fast vid de uppsatta klimatmålen och att styrmedel utvärderas utifrån hur förutsättningarna i omvärlden förändras. Att åtgärder vidtas för att nå konkurrenskraftiga bränslepriser är positivt men att så kraftigt sänka reduktionsplikten, som har varit en viktig förutsättning för åkerinäringens omställning, skapar stor osäkerhet på marknaden och riskerar att bromsa omställningstakten. Detta förutsatt att inte andra kraftfulla åtgärder vidtas, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag föreslår att klimatpremien förstärks och förlängas för att gynna introduktionen av miljölastbilar och ansökningsprocessen för laddinfrastruktur bör utvecklas och förenklas. Parallellt med satsningar på elektrifiering krävs även andra åtgärder som kan möjliggöra omställningen av transportsektorn, anser man.

Sveriges Åkeriföretag gör klart att de är övertygade om att biodrivmedel fortsatt har en viktig roll att spela i omställningen av tunga lastbilar och att det därför krävs åtgärder som stimulerar ökad inhemsk produktion av biodrivmedel och infrastruktur för dessa drivmedel. Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel är också fortsatt viktigt för att öka andelen förnybart i åkerinäringen, enligt åkarna.

Åkeriföretagen vill nu att regeringen skyndsamt säkerställer att skattebefrielsen för biogas kommer tillbaka.

- Vi anser att regeringen bör ta fram en tydlig nationell plan för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för förnybara drivmedel med ett tydligt nationellt samordningsansvar, säger Rickard Gegö.

I åkerinäringens färdplan till fossilfrihet har branschen beskrivit fler nödvändiga politiska beslut, möjliga tekniksprång och affärsmöjligheter som gör att åkerinäringen når fossilfrihet och samtidigt stärker sin konkurrenskraft.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer