maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Aktivt klimatarbete gav utdelning

NCC minskade koldioxidutsläppen med hela 22 procent vid ett brobygge i Kalix. Målet var fyra procent. Nu får projektet maximal klimatbonus på 1,5 miljoner av Trafikverket.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC lyckades sänka koldioxidutsläppen med hela 22 procent när den nya bron över Kalixälven byggdes. Nu får man maximal klimatbonus av Trafikverket. Foto: NCC

– Det är oerhört glädjande att NCC genom ett aktivt arbete med att minimera klimatpåverkan lyckas uppnå ett resultat som överträffar målet med råge. De har varit aktiva i sina materialval och val av leverantörer och har arbetat aktivt med att löpande stämma av klimatkalkylen. Just materialvalen blir väldigt viktiga när det gäller en stor bro som innehåller mycket stål och betong, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

NCC har sedan 2019 arbetat med att bygga en 300 meter lång och 15 meter bred bro i stål och betong över Kalix älv på E4:an i Norrbotten.

Kalixbrons klimatpåverkan har minskat med 27 ton koldioxidekvivalenter per år under konstruktionens livscykel, motsvarande 22 procent av klimatpåverkan, från utgångsläge till klimatdeklaration. För projekt som byggs åt Trafikverket idag ligger kravet på minst 15 procents minskning.

NCC arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan genom hela byggprocessen; minska koldioxidutsläpp, effektivisera energianvändning, ha en ansvarsfull resursanvändning, minska användning av jungfruligt material, sluta materialflöden samt öka återvinning och återbruk av material och av det avfall som genereras i byggprocessen.

– Det här är ett tydligt kvitto på att vi gör saker rätt och i linje med de mål vi har satt upp för vårt arbete med klimat-och miljöpåverkan. Vi har under projektet jobbat mycket med materialval och att sänka varje enskild produkts avtryck genom optimerade konstruktioner och EPD:er för inköpta material. För att lyckas göra så stora klimatbesparingar som vi gjort för Kalixbron måste klimatfrågorna in i ett tidigt skede och sedan fortsätta prioriteras under hela projektet, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer