maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Alkohol kan bli framtidens maskinbränsle

Att ersätta eller komplettera diesel...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Att ersätta eller komplettera diesel med förnybara alkoholbränslen kan halvera koldioxidutsläppen. Det är inte tekniken som begränsar, utan de affärsmässiga förutsättningarna, konstaterar Gunnar Larsson, forskare på SLU, i en ny studie.Arbetsmaskiner står idag för mellan fem och tio procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Ett sätt som skulle kunna minska utsläppen är alkoholbaserade bränslen.– Rent tekniskt är det inget stort steg att introducera användningen av alkoholer i hjullastare, traktorer och andra arbetsmaskiner, säger Gunnar Larsson, forskare vid institutionen för energi och teknik vid SLU, som nyligen genomfört ett forskningsprojekt kring alkoholbaserade drivmedel.Syftet har varit att komplettera existerande studier genom att utvärdera konsekvenser av introduktion av alkoholer som bränsle för arbetsmaskiner. Projektet har också studerat drivkrafter och begränsningar på vägen mot bredare etablering.Begränsningarna ligger till stor del i att de alkoholbaserade bränslena ger högre drivmedelskostnader för företagen. Upp till 2,5 gånger mot dagens drivmedelskostnader kan det röra sig om, vilket inte kan bäras enbart av de enskilda företagen. – Fördyringen måste samhället hantera med styrmedel som tar hänsyn till klimatnyttan, säger Gunnar Larsson, i ett pressmeddelande. Nya motorkoncept för alkoholbränslen tror han kan finnas på marknaden inom fem år.Alkoholbränslen tillverkas redan storskaligt i Sverige och pekas av motorforskningen ut som intressanta för framtiden för arbetsfordon inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad.Alkoholdrivna bränsleceller anses extra intressanta, eftersom de öppnar för eldrivna arbetsmaskiner. Tekniken skulle kunna användas för mobila laddplatser där bränsleceller genererar el för arbetsfordonets batterier.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer