maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Alla anbud ska visas i nya LOU-regler

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar obligatoriskt att använda. Den 1 januari 2024 sker ytterligare en förändring som innebär att fler uppgifter än tidigare ska anges i annonser om upphandling.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ett annat exempel på en uppgift som blir obligatorisk att ange är vilka leverantörer som lämnat anbud. Det ska anges i efterannonser både över och under tröskelvärdena. Idag behöver en upphandlande organisation enbart ange vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen. Foto: ME

– Från årsskiftet blir det bland annat obligatoriskt att i alla annonser om upphandling ange om det ställs krav på hållbarhet eller innovation. Idag gäller det bara upphandlingar under tröskelvärdena. Det är välkommet och kommer att leda till mer heltäckande statistik, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Ett annat exempel på en uppgift som blir obligatorisk att ange är vilka leverantörer som lämnat anbud. Det ska anges i efterannonser både över och under tröskelvärdena. Idag behöver en upphandlande organisation enbart ange vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen.

– Efterannonserna är viktiga för transparensen på den offentliga marknaden som årligen omsätter över 800 miljarder kronor. Uppgifterna i efterannonserna är dessutom helt nödvändiga för att kunna ta fram statistik som visar hur konkurrensen om de offentliga kontrakten ser ut, förklarar Andreas Doherty.

Förändringarna är en följd av EU-direktiv och att den svenska regeringen den 14 september beslutade om förändringar i upphandlingsförordningen. Omställningen till eForms innebär att de registrerade annonsdatabaserna behöver anpassa sina tjänster efter det nya regelverket. Det är annonsdatabaserna som tillhandahåller den tekniska lösningen och tjänsterna som de upphandlande organisationerna använder.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer