maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Allt färre husgrunder till småhus byggs

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s, prognos för antalet påbörjade småhus 2023 landar på 6000, vilket är en minskning med 1500 jämfört för med ett halvår sedan. Det visar årets andra Trähusbarometer. Nästa år blir det ännu sämre.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren. Foto: TMF/Pressbild

Prognosen för 2024 är lägre än årets 6000 och beräknas landa på 4000 påbörjade småhus.

- Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna, kommenterar TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av det osäkra ränteläget, kreditrestriktioner och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig, menar TMF.

För flerbostadshus har orderingången minskat med 41 procent för första halvåret 2023 (jämfört med motsvarande period 2022) och totalt levererades 1 749 (2 872) lägenheter, en minskning med 39 procent. Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus – baserad på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (juli 2023-juni 2024) – visar att totalt 1 803 lägenheter kommer att levereras.

När det gäller småhus – och första halvåret 2023 - minskade den totala orderingången för TMF:s trähusmedlemmar med 54,5 procent till 1 430 (3 145) småhus av trä, jämfört med samma period 2022. Orderingången för styckebyggda småhus minskade med 62,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 37,4 procent.

Detta sammantaget ger rejält sänkta småhusprognoser för såväl 2023 som 2024.

- De främsta orsakerna till det låga småhusbyggandet är främst det osäkra ränteläget och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig. Men även bankernas restriktiva syn på kreditgivning för bostadsbyggande i sämre tider påverkar såklart möjligheten att efterfråga och köpa sitt hus säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

I förra veckan gick TMF, tillsammans med Byggföretagen, ut i en gemensam debattartikel och krävde kraftfulla reformer i regeringens budget för 2024 – både på kort och lång sikt - något som hörsammandes under måndagen när regeringen gav besked om budgetsatsningar på bland annat ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus, samt en höjning av taket för rot- och rutavdrag.

Nu hoppas Gustaf Edgren på fler reformer för en ny egnahemsrörelse.

- Det måste till ett ökat incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder. Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling men också ordentliga krafttag för att smörja de byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt. säger Gustaf Edgren.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer