maskinentreprenoren logo

Teknik

Volvo CE och NCC klara med elektrisk test i Göteborgs stad

Allt fler rapporter från samarbetspartners rapporterar efter tester att eldrivna maskiner fungerar ute i fält, men också att det ställer krav på planering och kompetens.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Test i Göteborg visar att det behövs mer samarbete och tidig planering för att köra anläggningsmaksiner på el på bästa möjliga sätt. Foto: Swecon

Senaste rapporten är från det som heter Electric Worksite i Göteborg. Det är en flerårsstudie genomförd i ett samverkansprojekt som kartlagt infrastrukturbehoven kring eldrivna anläggningsmaskiner genom tester vid ett flertal verkliga arbetsplatser runt om i Göteborg.

Med ökade krav på utsläppsfria entreprenader och ett växande utbud av elektriska arbetsmaskiner på marknaden anses behovet av samarbete öka mellan aktörer i värdekedjan för att säkerställa en fungerande infrastruktur i den här omställningen. Det ställer - föga överraskande - till exempel nya och ökade krav på energiförsörjning och elsystem.

Projektet Electric Worksite som nyligen presenterat sina slutresultat, har haft ett fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testats i olika urbana miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringliggande system.

Testerna har utförts med hjul- och bandgrävare, hjullastare och lastbärare inom vikterna 3,5-30 ton – och såväl batteridrivna som kabelanslutna maskiner har använts. De har utförts vid verkliga byggarbetsplatser i olika stadsmiljöer. I sin rapport konstaterar projektgruppen att samtliga tester varit framgångsrika.

Bobbie Frank, forskningsledare på Volvo CE, med den nätanslutna grävmaskinen från Volvo CE:

– Eldrivna maskiner finns redan på marknaden idag och projektet visade att när alla aktörer i värdekedjan kring en byggarbetsplats samverkar, såväl från det offentliga som från näringslivet, så löser vi infrastrukturen omkring. I alla tester, oavsett applikation och plats, så utförde maskinerna arbetet minst lika bra som motsvarande modeller med förbränningsmotor, fast utan skadliga avgaser och störande buller, säger Bobbie Frank, forskningsledare på Volvo CE.

Kommuner och regioner - Trafikverket - kommer spela en viktig roll för att möjliggöra och driva på omställningen, exempelvis genom kravställning på emissionsfria fordon och maskiner i upphandlingar av byggarbeten och tydliga mål för stadsmiljön för alla samhällsaktörer att jobba mot. För Göteborg Stad har det varit betydelsefullt att vara med och de ser många fördelar med att driva på elektrifieringsarbetet inom bygg- och anläggningssektorn, anser man.

– Eftersom Göteborgs Stad är en stor upphandlare av bygg- och anläggningsentreprenader kan och vill vi vara med och leda omställningen mot en utsläppsfri bransch. Vi ser också många andra fördelar för både för omgivning och arbetsmiljön, som minskat buller och förbättrad luftkvalitet, säger Peter Lindgren verksamhetsutvecklare Elektrifierade transporter, Göteborgs Stads stadmiljöförvaltning.

För byggentreprenören NCC har Electric Worksite inneburit att tillsammans med andra aktörer i värdekedjan utvärdera möjligheter och utmaningar med elektrifiering.

Pernilla Löfås, hållbarhetschef på NCC Infrastructure:

– Vi kan ännu en gång konstatera att den viktigaste slutsatsen är att vi behöver komma in tidigt i projektet för att kunna planera för elektrifiering - eftersom möjligheterna att påverka utsläppen är som störst i planeringsskedet. För att skala upp användandet av elektriska arbetsmaskiner och -fordon behövs dessutom ökad kompetens i hela kedjan, att beställare efterfrågar elektrifierade maskiner och att de ställer krav som driver utvecklingen framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetschef, NCC Infrastructure.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer