maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Blandade reaktioner på regeringens vårbudget - ME positiva

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget. Byggföretagen är också försiktigt positiva. Men facket och Installattörsföretagen sågar satsningarna som otillräckliga.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Anders Robertssosn, vd Maskinentreprenörerna ser bra saker med regeringens vårbudget. Foto: ME

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget. Att regeringen skjuter till extra medel till Trafikverket för att återställa E6:an utanför Stenungsund är precis den typ av oförutsedd kostnad som vårbudgeten finns till för att kompensera. Med det sagt kan inte underhållet av dagens övriga bristande infrastruktur dröja. Väntar vi för länge riskerar det bli dyrt, mycket dyrt att återställa vägnätet till den standard som medborgare och näringsliv förväntar sig.

– Vårbudgeten skickar signaler snarare än pengar till entreprenadbranschen, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna i en kommentar. De extra medlen till E6:an innebär också att akuta insatser inte tillåts tränga undan sedan tidigare prioriterade projekt och därmed öka infrastrukturskulden. Det är en välkommen signal till branschen som lovar gott.

Övriga positiva signaler i vårbudgeten är att regeringen föreslår ytterligare 100 miljoner till Klimatklivet och att regeringen satsar 25 miljoner för att transportinfrastrukturen ska kunna möta totalförsvarets behov vid kriser och höjd beredskap.

– Landets maskinentreprenörer spelar en viktig roll, både för transportinfrastrukturen och vid olika typer av kriser. Vi välkomnar därför regeringens satsning för en mer robust infrastruktur utifrån totalförsvarets behov.

Fackföreningen Byggnads är inte lika nöjda. Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads:

– Trots att branschen befinner sig i den djupaste krisen på decennier väljer regeringen att sticka huvudet i sanden och helt lämna branschen åt sitt öde. Det är under all kritik, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

– Yrkesarbetare med decennier av kompetens och erfarenhet varslas nu och tvingas söka sig till andra branscher. Lärlingar kommer inte ut på arbetsplatser och känner sig lurade på tre års studier. Vid 90-talskrisen lämnade 20 000 byggnadsarbetare branschen för att sedan aldrig komma tillbaka. Vi står inför samma situation nu. Finansministern talar gärna om allt som ska byggas i framtiden. Vem tror hon ska göra jobbet? säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Installatörsföretagen delar inte heller ut något beröm till regeringen.

– Varje dag går sju byggbolag i konkurs. Regeringen måste inse att det är viktigare än någonsin att hålla bygghjulen rullande för att branschen inte förlora erfaren kompetens. Inte bara för behovet i dag utan också de stora kompetensbehoven vi ser framåt. Då krävs det stora statliga stimulanser. Vårändringsbudgeten är tyvärr en missad chans. Det är bedrövligt, säger Installatörsföretagens vd Ola Månsson.

Installatörsföretagen ser också risker att kompetent personal lämnar branschen.

– Det vore ett dråpslag mot branschen om en stor andel VVS-montörer och elektriker väljer att lämna branschen. Ska Sverige klara klimat- och energiomställningen spelar installationsbranschen en nyckelroll. Men då måste vi säkerställa att det finns tillräckligt många i branschen som kan göra jobbet, säger Ola Månsson.

Byggföretagen ser dock ett ljus i mörkret då regeringens vårbudget innehåller 1 miljard kronor till Trafikverket för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund och då inte kan tränga undan andra vägförbättringsinsatser. Därtill ges Kriminalvården 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.

- Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

När det kommer till tvärniten i bostadsbyggandet menar Byggföretagen att det krävs politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion.

- Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Tanja Rasmusson.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer