maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Ändrade regler vid hantering av mineraloljor

Arbetsmiljöverket skärper nu reglerna för...

Text: Ann-Louise Larsson

2021-02-22

Lästid

0 min
Dela

Arbetsmiljöverket skärper nu reglerna för hantering av mineraloljor. Det gäller främst den som riskerar att få gamla mineraloljor på huden. Kraven gäller mineraloljor som är använda (enbart använda mineraloljor inte nya), och har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränning.De nya, särskilda kraven innebär att arbetsgivaren:får utökade krav när det gäller vad som ska finnas med i den dokumentera riskbedömningen,alltid ska ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ochska föra register över de arbetstagare som utsatts för en exponering som kan innebära risk för ohälsa.Registerkravet blir främst aktuellt om det sker en olycka. Arbetsgivaren bör föra register på arbetstagare som har fått större mängder gammal använd mineralolja på huden. Det behövs inget register vid normal hantering som sker med användning av skyddshandskar. Dessa skyddshandskar ska bytas vid övergång till annat arbete.Register behöver normalt inte heller föras om små mängder vid enstaka tillfällen har kommit på arbetstagarnas hud. Om man får mineralolja på huden finns risk att få cancer.De nya reglerna gäller från och med den 20 februari.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy