maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Anläggningsbyggare har bättre framtidstro

Konjunkturinstitutets Konfidensindikator i bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i mars, från 94,6 till 95,1. De två ingående sektorerna, husbyggare och anläggningsbyggare, har utvecklats i olika riktning. Husbyggarnas indikator sjönk marginellt till 92,9 medan anläggningsbyggarnas indikator stärktes till 105,7.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article När vi går in i våren och mot sommaren är det framför allt anläggningsbyggarna som har framtidstro. I sektorn räknar man med att nyanställningar kan komma att bli aktuella den närmaste tiden. Foto: ME

Andelen byggföretag som uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna är mycket stor. Signalerna är betydligt dystrare bland husbyggarna än bland anläggningsbyggarna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande är fortsatt mycket pessimistiska.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt att orderstocken har minskat, och det i betydligt större utsträckning än normalt. Förväntningarna på utvecklingen av orderstocken har blivit än mer pessimistiska och många företag tror på en minskning av orderstocken på tre månaders sikt. Sex av tio företag uppger att otillräcklig efterfrågan är en begränsande faktor för närvarande, för ett år sedan var det bara två av tio som uppgav det.

Byggföretagen uppger sammantaget att antalet anställda har minskat. De negativa signalerna kommer dock endast från husbyggarna, medan anläggningsbyggarna rapporterar om en ökning av antalet anställda de tre senaste månaderna. Förväntningarna visar på att antalet anställda kommer fortsätta att minska bland husbyggarna och vara närmast oförändrat bland anläggningsbyggarna.

För första gången sedan augusti 2021 rapporterar byggföretagen sammantaget om minskade anbudspriser och förväntningarna är att anbudspriserna även kommer att minska de kommande tre månaderna.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer