maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Anläggningsbyggare mindre negativa om konjunkturen

Konjunkturinstitutets Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,4 enheter i augusti till 97,3. Stämningsläget bland husbyggarna är svagare än normalt medan stämningen bland anläggningsbyggarna är nära det historiska genomsnittet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet Foto: Konjunkturinstitutet/Pressbild

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ett minskat byggande i augusti och det i betydligt större utsträckning än i juli. Det är främst husbyggarna som uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Byggföretagens förväntningar på byggandet är dock inte lika pessimistiska som i juli, men de är fortsatt betydligt mer pessimistiska än normalt och pekar på ett minskat byggande under de kommande tre månaderna.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar fortsatt att orderstocken har minskat. Förväntningarna på utvecklingen av orderstocken förbättrades, men det är fortfarande fler företag som tror på en minskning av orderstocken på tre månaders sikt än som tror på en ökning.

Antalet anställda uppges ha minskat de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig även en minskad personalstyrka på tre månaders sikt. Drygt 60 procent av företagen svarar att otillräcklig efterfrågan begränsar byggandet. Det näst vanligaste svarsalternativet är finansiella restriktioner, vilket nästan 40 procent av företagen svarar. Höga kostnader med andra ord. Det är ovanligt att så många företag uppger detta som en faktor som begränsar byggandet. Nästan vart fjärde byggföretag uppger fortfarande att brist på arbetskraft begränsar byggandet.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer