maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Anläggningsbyggarna går bättre än normalt

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ett minskat byggande de senaste tre månaderna och det i betydligt större utsträckning än normalt. Det rapporterar Konjunkturinstitutet (KI). Men inte anläggningsbyggarna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Anläggningsbyggandet går bättre än normalt, enligt Konjunkturinstitutet. Men husbyggarna har snart slagit bottenrekord. Det är tvärstopp, nästan. Foto: ME

Förväntningarna på byggandet under de kommande tre månaderna är inte fullt lika pessimistiska som i augusti. Detta på grund av positivare signaler från anläggningsbyggarna som nu tror på ett oförändrat byggande. Husbyggarna är dock lika pessimistiska som i augusti och förväntar sig fortsatt ett minskat byggande.

Byggföretagen uppger att orderstockarna har minskat och det i betydligt större utsträckning än i augusti och i betydligt större utsträckning än normalt. Nettotalet för frågan är på sin lägsta nivå sedan 2013 och mest negativ syn på orderstockens utveckling har husbyggarna.

Byggföretagen rapporterar också fortsatt att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna och personalstyrkan förväntas minska ytterligare under de kommade tre månaderna. Två tredjedelar av företagen uppger att otillräcklig efterfrågan begränsar byggandet. Det näst vanligaste svarsalternativet är finansiella restriktioner. Knappt en femtedel av byggföretagen uppger att brist på arbetskraft begränsar byggandet, men det är färre än vanligt som tar upp kompetensbrist.

Byggföretagen fortsätter att rapportera om minskade anbudspriser de senaste tre månaderna. Företagen förväntar sig även minskade anbudspriser under de kommande tre månaderna. Bilden skiljer sig dock mellan husbyggarna som tror på minskade anbudspriser och anläggningsbyggarna som förväntar sig ökade anbudspriser.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer